U bent hier

Verlichting: ontwerp en afstelling (professionnels)

Doelstelling van de opleidingscyclus

Of het nu het ontwerp of de uitvoering van een audit van een verlichtingsinstallatie betreft, comfort en energiebesparing zijn twee cruciale uitdagingen. Deze opleidingsmodule heeft tot doel vakmensen uit de bouwsector de sleutels voor de uitvoering van performante verlichtingsinstallaties in tertiaire gebouwen aan te reiken.
De opleiding omvat het volgende:

 • Een inleiding tot de theoretische principes: fotometrische grootheden en parameters van visueel comfort
 • De voorstelling van verschillende verlichtingstechnologieën evenals de bepalende elementen voor het ontwerp van de verlichtingssystemen.
 • De complementariteit(en) tussen natuurlijke en kunstmatige verlichting en de dimensionering ervan.

Door middel van een rode-draadoefening kunnen deelnemers het geheel van deze parameters aanpassen.

Verworven vaardigheden

Op het einde van de module zullen de deelnemers in staat zijn:

 • exacte verwachtingen te formuleren met behulp van een gepast vocabularium (inzake het verwachte comfort, energieverbruik en/of de esthetiek van een product)
 • de resultaten van een studie van natuurlijke en/of kunstmatige verlichting te interpreteren
 • een eenvoudige studie van kunstmatige verlichting uit te voeren
 • snel een audit van een bestaande installatie uit te voeren en er vervolgens verbeteringspistes uit af te leiden

Pedagogische aanpak

De eerste dag ligt de focus op kunstmatige verlichting, met inbegrip van de theoretische, regelgevings- en praktische aspecten. Elke presentatie zal gepaard gaan met een rode-draadoefening.
De tweede dag wordt in twee delen opgesplitst: de ochtend wordt aan natuurlijke verlichting gewijd, terwijl in de namiddag de uitvoering van een eenvoudige studie van kunstmatige verlichting aan bod komt.
Om de opleiding te illustreren, worden verscheidene gevalstudies en becijferde praktijkvoorbeelden van ontwerp en relighting voorgesteld.

Aandachtspunten

 • Deze opleiding is bestemd voor vakmensen uit de bouwsector die verlichtingssystemen in gebouwen willen optimaliseren maar niet (of nauwelijks) over kennis ter zake beschikken. De opleiding behandelt de theoretische basisprincipes van natuurlijke en kunstmatige verlichting om verlichtingsstudies juist te kunnen interpreteren en de dialoog met gespecialiseerde studiebureaus aan te gaan. De opleiding is dus niet gericht op ontwerpers die hun vaardigheden inzake verlichtingsontwerp en -studies verder willen verdiepen.
 • Voorwaarden voor deelname: kunnen werken met IT-toepassingen in een Windows-omgeving.
 • Te voorzien materieel: laptop en geïnstalleerde software (freeware) (meer details na inschrijving).

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, studiebureaus speciale technieken, installateurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …).

Programma

Download het programma (.pdf)

Agenda en prijs

 • Duur: 2 dagen
 • Datums: dinsdag 20 en 27 november 2018
 • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.
Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

De gegevens die u ons bezorgt, dienen enkel om uw aanvraag te verwerken. Voor meer informatie gelieve ons beleid inzake gegevensbescherming te raadplegen.

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel – BIM

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.
Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 19 oktober 2018
De kandidaten ontvangen op vrijdag 26 oktober 2018 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.
Datum van de update: 05/06/2019