U bent hier

Om u te helpen (professionnels)

Wat nieuwbouw en renovatie betreft, heeft de bouwsector op vele vlakken een invloed op het leefmilieu: verbruik van natuurlijke grondstoffen, buitenluchtverontreiniging, binnenluchtverontreiniging…

Bijgevolg is de woonsector in Brussel de voornaamste verantwoordelijke voor de CO2-uitstoot. Duurzaam bouwen en renoveren is dus meer dan ooit actueel.

Zowel voor ons comfort, onze gezondheid, onze uitgaven als voor het leefmilieu, bestaan er talrijke goede praktijken: ventilatie, natuurlijke verluchting, welzijn, werfafval, water, energie, mobiliteit, natuur en biodiversiteit

Om u te begeleiden bij de bouw of duurzame renovatie van uw woning, of het nu gaat over het isoleren van het dak, de zolder of de voorgevel, het installeren van een nieuw efficiënt verwarmingssysteem of het veranderen van de raamkozijnen, Homegrade biedt u drie handige en aanvullende documenten aan waarover u kan beschikken:

  • Checklists per type van werken, om niets essentieels te vergeten ;
  • Technische fiches om alle technische aspecten van de werken te begrijpen ;
  • Typebestekken om van aannemers voldoende gedetailleerde offertes te ontvangen en het vergelijken van deze offertes met elkaar te vergemakkelijken.

Deze drie documenten hebben als doel de gesprekken tussen u en uw aannemer te vergemakkelijken. U vindt deze documenten hier.

Referentielijsten om u te helpen wat u zoekt,  architect of aannemer :

De "Autodiagnose van het verbruik (pdf-fr)" van de Stadswinkel, begeleidt u stap per stap om het energieverbruik van uw woning te controleren en de impact van uw gedrag op uw jaarlijkse energiefactuur te meten.

U bent een professional:

« Op deze pagina’s zal u de nodige hulpmiddelen terugvinden om u te helpen bij  het “aanleren” van goede praktijken voor het bouwen en verbouwen. “

« Voor alle informatie betreffende de EPB-verplichtingen verwijzen we u naar  « EPB »

Vragen ?

Doe een beroep op de dienst van de Facilitator Duurzame Gebouwen gratis nummer: 0800 85 775 - E-mail

Datum van de update: 03/04/2019