U bent hier

Kenmerken van het referentiesysteem

Structuur

Het referentiesysteem behandelt 10 thema's

 • Beheer
 • Mobiliteit
 • Ontwikkeling van de natuur
 • Fysieke omgeving
 • Menselijke, maatschappelijke en culturele omgeving
 • Materie
 • Energie
 • Water
 • Comfort en gezondheid
 • Innovatie

Het aantal metingen op het conto van de huidige varianten ligt op 93 (ter herinnering: kantoren, individuele en collectieve woningen).

Evaluatiefasen

Het is mogelijk om op verschillende ogenblikken in het ontwerp en de totstandkoming van het gebouw voor evaluatie een beroep te doen op het referentiesysteem.

 1. Bij de keuze van de inplanting
 2. Bij de schets
 3. Bij het indienen van de stedenbouwkundige vergunning
 4. Na realisatie van het uitvoeringsdossier
 5. Bij de werkzaamheden
 6. Bij de voorlopige/definitieve oplevering van het gebouw

Waarderingsschaal

De waarderingsschaal wil inspelen op de snelle evolutie binnen deze sector, zoals bijvoorbeeld op de nul- of zelfs positieve-energiegebouwen, de « cradle to cradle »-benaderingen (waarbij de nadruk op de levenscyclus ligt) of ook nog op de oplossingen die een voordeel voor het leefmilieu opleveren.

Tot slot biedt het referentiesysteem de mogelijkheid om tegelijk nieuwbouw- en renovatieprojecten te evalueren.

Datum van de update: 28/06/2017