U bent hier

Stand van zaken en volgende stadia

Externe opdrachtnemers zorgden voor de eerste varianten van het referentiesysteem en werkten van januari tot augustus 2011 thematische evaluatiegidsen uit. Het gaat over een fusie van verschillende referentiesystemen en dus werd uit elk systeem het beste overgenomen.

Deskundigen van de drie gewesten hebben samen de documenten van het referentiesysteem opgesteld. Van half november tot half januari 2012 vond er vervolgens een raadpleging van de sector plaats (federaties en pioniers duurzaam bouwen in België). Ten gevolge van deze raadpleging kregen de documenten een update. Om het de beoordelaar te vergemakkelijken kwam er ook een reeks Excel-formulieren. Vervolgens werden alle documenten vertaald en dan gelijktijdig in de drie gewesten van het land uitgetest. Zo kon men de bruikbaarheid van de tool nagaan en zien waar er verbetering nodig was.

De evaluatietool van het referentiesysteem is overgegaan naar een beheerstructuur die voor de drie gewesten aan de slag gaat. Er zal gewerkt worden rond drie opdrachten:

  • organiseren van certificering/labeling/zelfevaluatie;
  • bijwerken van het referentiesysteem;
  • promoten van de activiteiten.

De raad van bestuur zal bestaan uit vertegenwoordigers van de overheden, de federaties en de grondleggers van duurzaam bouwen in België.

Datum van de update: 28/06/2017