U bent hier

Doel van het referentiesysteem

Bedoeling van het toekomstige referentiesysteem is te beschikken over:

  • een enkel instrument voor de drie Gewesten (en zo in te gaan op de noden binnen de sector);
  • een financieel toegankelijk instrument: zowel voor kleine projecten -via labeling en zelfevaluatie (het instrument hiervoor zal gratis op internet staan)- als voor grotere projecten, dankzij de certificeringskosten die lager liggen dan bij de huidige referentiesystemen op de Belgische markt;
  • een ambitieus instrument: om enkel nog de "echt" duurzame gebouwen naar waarde te schatten en om de meest presterende gebouwen heel nauwkeurig te kunnen doorlichten;
  • een gezamenlijk instrument voor een uiteenlopende waaier van gebouwbestemmingen: momenteel staan er versies in de steigers rond kantoren, collectieve huisvesting en wooneenheden alsook tal van andere bestemmingen (scholen, hotels, crèches, ziekenhuizen, sportcentra, culturele centra, ...);
  • een instrument met in reikwijdte verschillende varianten (duurzame wijken of, bij gebouwen, "in use"-modules die niet meer de constructie maar het beheer van het gebouw evalueren, ...).
Datum van de update: 06/12/2017