U bent hier

Ontwikkelingscontext van het referentiesysteem

Momenteel zijn er in België voornamelijk twee instrumenten om de duurzaamheid van gebouwen te meten:

  • Valideo (een Belgisch systeem van de hand van het WTCB dat beheerd wordt door SECO)
  • Breeam (een internationaal erkenningssysteem, van Angelsaksische origine)

Deze instrumenten vertonen tal van zwakheden:

  • de kostprijs die te hoog wordt geacht (enkel de grote gebouwen kunnen het zich financieel permitteren om de duurzaamheid van hun project te laten evalueren)
  • hun ambitie reikt niet ver genoeg (gebouwen met een relatief beperkte voorbeeldfunctie kunnen aanspraak maken op certificaten van lagere niveaus);
  • ze zijn weinig geschikt voor de Belgische markt (voor Breeam, omdat dit systeem vertrekt vanuit andere reglementeringen).

Het Brussels en het Vlaams Gewest hebben een instrumentarium ontwikkeld om duurzame gebouwen te promoten:

  • in Brussel: de projectoproep "Duurzame gebouwen", van toepassing op alle gebouwbestemmingen;
  • in Vlaanderen: twee hulpinstrumenten voor het ontwerp van enerzijds woningen en anderzijds kantoren.

In geen enkel geval gaat het over een echt certificerings- of labelingsysteem, maar over een lightcertificering voor de kleinste projecten.

Op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben de drie Gewesten van het land dus beslist om een resultaatgericht referentiesysteem voor de certificering en de labeling van duurzame gebouwen uit te werken.

Het nieuwe referentiesysteem wordt een fusie van Valideo, van de criteria van de projectoproep voor Voorbeeldgebouwen en van de twee tools van het Vlaams Gewest voor woongelegenheden en kantoren. Het wordt een Breeam-compatibel instrument, zo krijgen zij die het wensen toegang dit internationale erkenningssysteem.

Datum van de update: 06/12/2017