U bent hier

Follow-up en monitoring van duurzame gebouwen

Doelstelling van de opleidingscyclus

De professionelen van de bouwsector informatie verstrekken over concrete maatregelen voor een goede follow-up en een goed beheer van een duurzaam gebouw, in de loop van de bezetting ervan.

Verworven vaardigheden

Tijdens de opleiding wordt, op basis van concrete ervaringen, stilgestaan bij de belangrijkste aandachtspunten voor een goede follow-up van de gebouwen die zijn ontworpen vanuit een invalshoek van duurzame ontwikkeling:

  • De regeling en het onderhoud van de technische installaties (sleutelelementen om de nagestreefde doelstellingen te halen).
  • De energieboekhouding, een onmisbare tool voor controle van het verbruik en de prestatie van de installaties.
  • De opleiders zijn beheerders van duurzame voorbeeldgebouwen in het Brussels Gewest. Ze zullen de nodige elementen aanreiken voor opstelling van een gebruikshandleiding voor elk gebouw, ten behoeve van de beheerders en de bezetters.

Op het einde van de module zullen de deelnemers in staat zijn:

  • de uitdagingen verbonden aan de monitoring en follow-up van de installaties in duurzame gebouwen te begrijpen,
  • het toekomstige beheer van het gebouw in het ontwerp van duurzame gebouwen te integreren,
  • het te meten verbruik en de manier van de follow-up ervan te identificeren,
  • de voorgestelde principes toe te passen om een gebruikshandleiding op te stellen (hoe de bewoners erbij betrekken, hoe opleiden in het gebruik).

Pedagogische aanpak

De uiteenzettingen zullen rijkelijk worden geïllustreerd d.m.v. concrete gevalstudies of feedback. Ze zullen worden gegeven door sprekers met een ruime terreinervaring (beheerders van gebouwen en studiebureaus). 

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen).

Programma

Agenda en prijs

  • Duur:1 dag
  • Datums: dinsdag 8 mei 2018
  • Prijs: € 50 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel – BIM

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.
Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 20 april 2018
De kandidaten ontvangen op vrijdag 27 april 2018 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.
Datum van de update: 15/02/2018