U bent hier

Regenwaterbeheer in de openbare ruimte

Doelstelling van de opleidingscyclus

In het verlengde van de opleiding "Regenwaterbeheer op het perceel" zal deze opleiding gericht zijn op praktische oplossingen om te zorgen voor duurzaam waterbeheer, in het Brussels Gewest, in de openbare ruimte (wegen, groene ruimten, plaatsen, ...). Hierdoor kunnen deelnemers beter begrijpen waarom en hoe regenwaterbeheer te integreren met voorzieningen op basis van de kenmerken van de site.

Verworven vaardigheden

De opleiding zal betrekking hebben op:

 • de context, de problematiek en het belang van geïntegreerd regenwaterbeheer in stedenbouwkundige projecten;
 • hoe de infiltratie van regenwater in de verschillende openbare ruimten te bevorderen;
 • het belang om rekening te houden met de kwaliteit van het afvloeiende water en niet alleen met de hoeveelheid;
 • de financiële uitdagingen van de verschillende oplossingen voor regenwaterbeheer;
 • het huidige en toekomstige regelgevingskader.

De dag zal een gelegenheid zijn om, op basis van concrete gevallen, de verschillende geïntegreerde beheersystemen voor te stellen die leiden tot een echte waardering voor stad en landschap.

Op het einde van de module zullen de deelnemers in staat zijn:

 • karakteriseren wat geïntegreerd regenwaterbeheer wordt vergeleken met alternatieve technieken; met traditionele technieken;
 • de voordelen van een geïntegreerd beheer van het regenwater met argumenten verdedigen;
 • zichzelf bevrijden van vooropgezette ideeën in verband met de regenwater infiltratie;
 • overweeg welke oplossingen de voorkeur verdienen, afhankelijk van de context van het project.

Pedagogische aanpak

De training is praktisch en is gebaseerd op case-studies om aan te tonen dat de managementoplossingen compatibel zijn met elke ontwikkelingsoperatie in de openbare ruimte.

Een voorbeeld van een transformatie van een alternatief management en geïntegreerd beheer.

De deelnemers kunnen vóór het einde van de sessie hun eigen project voorstellen, voor een restitutie in de vorm van een workshop.

Aandachtspunten

Deze training vereist een eerste kennis van de inzet en de kwestie van regenwater in stedelijke gebieden. De theoretische basisbegrippen en termen gerelateerd aan het thema worden verondersteld bekend te zijn (permeabiliteit, afstroming, infiltratie / gereguleerde stroom ...). In plaats van preambule kan het thema water in de Gids Duurzame Gebouwen worden geraadpleegd.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten, planners en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers promotors, gemeentelijke agenten…), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), technische diensten voor de ontwikkeling van openbare ruimten ...

Programma

Download het programma (.pdf)

Agenda en prijs

 • Duur: 1 dag
 • Datums: donderdag 4 april 2019
 • Prijs: € 50 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.
Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “écorce en INFRA services” in het kader van hun missie Water Facilitator  namens Leefmilieu Brussel. Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel – BIM

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.
Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 1 maart 2019
De kandidaten ontvangen op vrijdag 8 maart 2019 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.
Datum van de update: 11/02/2019