U bent hier

Bouwwerven in circulaire economie

Doelstelling van de opleidingscyclus

Deze opleiding heeft als doel sleutels aan te reiken om dit nieuwe economische model te integreren in het hart van het bouwproces, vanaf de ontwerpfase via de werffase tot de eigenlijke concretisering. 

Verworven vaardigheden

Na afronding van deze module zijn de deelnemers in staat om:

  • De concepten te begrijpen van diverse innovatieve modellen zoals functionele economie, deeleconomie, industriële symbiose, ecoconceptie, … Dit zijn allemaal vectoren in de omschakeling naar de circulaire economie;
  • In hun projecten de principes van de circulaire economie te integreren in plaats van het lineaire model "ontginnen-produceren-consumeren-wegwerpen";
  • Zoveel mogelijk te opteren voor rationeel en intelligent gebruik van resources, om het even of ze van materiële dan wel menselijke aard zijn, en dit via een milieubewust geïntegreerd beheer.

Pedagogische aanpak

De inleiding zal de basis uiteenzetten van de circulaire economie door antwoorden aan te reiken op vragen als: Wat is de Circulaire Economie precies? Waarom die verandering van economisch model? Wat kan het opleveren? Hoe integreer je het concreet in het domein van de bouw? Welke elementen bestaan al om het bewijs te leveren van de haalbaarheid van een dergelijke economie?

De rest van de eerste dag wordt besteed aan de voorstelling van de verschillende tools en methodologieën die de toepassing van de circulaire economie bevorderen, zowel in de ontwerpfase als in de realisatiefase.

De tweede dag van de opleiding behandelt dan de praktische aspecten van de aanwending van de circulaire economie: welke bouwtechnieken verdienen voorrang, welke materialen voor hergebruik, hoe organiseer je de bouwwerf: het zijn allemaal elementen die aan bod komen. De opleiding eindigt ten slotte met feedback vanuit het terrein na de oproep voor "circulaire bouwprojecten" in 2016 en 2017, met ook een focus op de hindernissen vanuit organisatorische en managementhoek.

Aandachtspunten

  • De opleiding behandelt de drie fundamentele aspecten van de circulaire benadering van bouwwerven: de maatschappelijke uitdagingen, het beheer van de materiële resources en het beheer van de menselijke resources. 

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: de aannemers, architecten en ingenieurs, de technische studiebureaus, de professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerders van gebouwen, syndici, …), de verantwoordelijken van besturen die betrokken zijn bij de uitdagingen voor de bouw en de renovatie van gebouwen.

Programma 

Dowload het programma (.pdf) 

Agenda en prijs

  • Duur: 2 dagen
  • Datums: dinsdag 13 en 20 maart 2018
  • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel – BIM

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.
Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.
Uiterste datum voor inschrijving: maandag 12 februari 2018
De kandidaten ontvangen op maandag 19 februari 2018 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.
Datum van de update: 19/12/2017