U bent hier

Verwarming en sanitair warm water: ontwerp

Doelstelling van de opleidingscyclus

Deze opleidingsmodule heeft tot doel vakmensen uit de bouwsector de vereiste informatie te verstrekken voor het efficiënt selecteren, ontwerpen en regelen van de technische systemen voor verwarming en sanitair warm water (SWW).

Verworven vaardigheden

De opleiding omvat:

 • De technische aspecten van de verschillende technologieën voor productie van warmte en sanitair warm water, alsook de bepalende elementen om een keuze te kunnen maken.
 • Vaststelling van de warmtebehoefte
 • EPB-reglementering voor verwarming
 • Analyse van de programmavereisten
 • Warmtedistributie- en warmte-emissiesystemen
 • Rendement van de systemen
 • Afstelling van de installaties
 • Monitoring en onderhoud
 • Complementariteit van de verschillende technieken voor warmteproductie en dimensionering.

Op het einde van de module zullen de deelnemers in staat zijn:

 • de (technische, programmatorische en regelgevings-) eisen te identificeren voor de integratie van verwarmings- en SWW-installaties in het ontwerp;
 • een berekening van de verliezen uit te voeren in het kader van de dimensionering van de warmteproductie-eenheid en de verwarmingslichamen;
 • de voorgestelde methodologie voor de keuze van warmteproductie- en -emissiesystemen (verwarming en SWW) toe te passen;
 • te bepalen welke belangrijke parameters het ontwerp van een distributienet beïnvloeden (verwarming en SWW).

Pedagogische aanpak

Deze opleiding omvat: praktische oefeningen in dimensionering en audits gedurende de 4 opleidingsdagen. Bovendien wordt de laatste dag georganiseerd in de vorm van een interactieve workshop op basis van concrete, door de deelnemers aangebrachte voorbeelden. 

Aandachtspunten

 • Deze opleiding vereist een basiskennis van de technische verwarmingssystemen, in het bijzonder: kennis van hydraulische systemen en verwarmingstechnieken (werking van circulatoren, bufferreservoirs, regelsystemen, verwarmingscurven, seizoensgebonden rendement, verwarming met lage temperatuur, …).
 • Deze opleiding put gedeeltelijk uit de projecten van de deelnemers, aan wie zal worden gevraagd concrete voorbeelden te geven die zullen worden bestudeerd tijdens een van de opleidingsdagen. Een actieve medewerking is dus wenselijk voor een goed verloop van deze specifieke dag.
 • Voor deze opleiding is een goede kennis van Excel vereist.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, studiebureaus speciale technieken en installateurs.

Programma 

Download het programma (.pdf)

Agenda en prijs

 • Duur: 4 dagen
 • Datums: donderdag 04, 11, 18 en 25 oktober 2018
 • Prijs: € 200 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

De gegevens die u ons bezorgt, dienen enkel om uw aanvraag te verwerken. Voor meer informatie gelieve ons beleid inzake gegevensbescherming te raadplegen.

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.
Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.
De kandidaten ontvangen op vrijdag 14 september 2018 per e-mail hun bevestiging van inschrijving
Datum van de update: 16/11/2018