U bent hier

Ventilatie: ontwerp en afstelling

Doelstelling van de opleidingscyclus

Deze opleiding heeft tot doel vakmensen uit de bouwsector de vereiste informatie te verstrekken voor het efficiënt selecteren, ontwerpen en regelen van de technische systemen voor ventilatie.

Verworven vaardigheden

De opleiding zal de technische betrokkenheid beschrijven van de verschillende technologieën op het vlak van ventilatie, alsook de bepalende elementen in het kader van de klimaatregeling en de luchtverversing:

 • Vaststelling van de behoeften aan luchtverversing
 • Rendementen
 • Dimensionering
 • Plaatsinname
 • Impact op het comfort
 • Toepasselijke reglementering (EPB)
 • Afstelling van de installaties

Monitoring en onderhoud

Op het einde van de module zullen de deelnemers in staat zijn:

 • de impact van een ventilatiesysteem op het comfort alsook op de binnenluchtkwaliteit te meten;
 • de behoeften en eisen (op technisch en reglementair vlak) waarmee bij het ontwerp van ventilatie-installaties (in residentiële en tertiaire gebouwen) rekening moet worden gehouden, te evalueren en op deze bases een eerste keuze te maken (type systeem, centralisatie/decentralisatie, regeling,…);
 • tot de voordimensionering van een eenvoudig ventilatienet over te gaan;
 • de parameters die het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van een ventilatienet beïnvloeden, te bepalen.

Pedagogische aanpak

Tijdens de 2 opleidingsdagen wordt gewerkt met praktische oefeningen. 

Aandachtspunten

 • Deze opleiding vereist een goede basiskennis van de technische ventilatiesystemen (minimum, in het bijzonder, het verschil tussen de types van systemen (A, B, C en D), de dimensionering van de ventilatiedebieten, het principe van de belastingverliezen).
 • Voor deze opleiding is een goede kennis van Excel® vereist.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten, studiebureaus speciale technieken en installateurs.

Programma

Dowload het programma (.pdf) 

Agenda en prijs

 • Duur: 2 dagen
 • Datums: dinsdag 30 janurari en 6 februari 2018
 • Prijs: 100 euro (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel – BIM

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.
Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 12 januari 2018
De kandidaten ontvangen op vrijdag 19 januari 2018 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.
Datum van de update: 23/05/2018