U bent hier

Regenwaterbeheer in de openbare ruimte

Doelstelling van de opleidingscyclus

In het verlengde van de opleiding "Regenwaterbeheer op het perceel" zal deze opleiding gericht zijn op praktische oplossingen om te zorgen voor duurzaam waterbeheer, in het Brussels Gewest, in de openbare ruimte (wegen, groene ruimten, plaatsen, ...). Hierdoor kunnen deelnemers beter begrijpen waarom en hoe regenwaterbeheer te integreren met voorzieningen op basis van de kenmerken van de site.

Verworven vaardigheden

De opleiding zal betrekking hebben op:

 • hoe regenwaterinfiltratie in een dichte omgeving kan worden bevorderd;
 • hoe rekening te houden met de kwaliteit van afvoerwater;
 • de verschillende soorten doorlatende verhardingen;
 • onderhoud en beheer van de installatie;
 • de financiële uitdagingen van verschillende oplossingen voor regenwaterbeheer.

De dag zal een gelegenheid zijn om, op basis van concrete gevallen, de verschillende technische tools in geïntegreerd management voor te stellen die leiden tot een echte waardering voor stad en landschap.

Op het einde van de module zullen de deelnemers in staat zijn:

 • Kennen wat geïntegreerd regenwaterbeheer is in relatie tot alternatieve technieken en traditionele technieken;
 • Identificeer de beperkingen  en potentialiteiten van het project en de integratie van het concept van geïntegreerde systemen voor regenwaterbeheer;
 • Bepalen de keuze van de regenwaterbeheer systemen volgens het project.

Pedagogische aanpak

De training is zeer praktisch en is gebaseerd op case-studies om aan te tonen dat de managementoplossingen compatibel zijn met elke ontwikkelingsoperatie.

Een voorbeeld van een transformatie van een alternatief management en geïntegreerd beheer.

De deelnemers kunnen vóór het einde van de sessie hun eigen project voorstellen, voor een restitutie in de vorm van een workshop.

Aandachtspunten

 • Deze opleiding vereist een goede basiskennis van de technische ventilatiesystemen (minimum, in het bijzonder, het verschil tussen de types van systemen (A, B, C en D), de dimensionering van de ventilatiedebieten, het principe van de belastingverliezen).
 • Voor deze opleiding is een goede kennis van Excel® vereist.

Doelgroep

Deze training vereist een eerste kennis van de inzet en de kwestie van regenwater in stedelijke gebieden. De theoretische basisbegrippen en termen gerelateerd aan het thema worden verondersteld bekend te zijn (permeabiliteit, afstroming, infiltratie / gereguleerde stroom ...). In plaats van preambule kan het thema water in de Gids Duurzame Gebouwen worden geraadpleegd.

Programma

Agenda en prijs

 • Duur: 1 dag
 • Datums: maandag 15 oktober 2018
 • Prijs: 50 euro (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

De gegevens die u ons bezorgt, dienen enkel om uw aanvraag te verwerken. Voor meer informatie gelieve ons beleid inzake gegevensbescherming te raadplegen.

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “écorce en INFRA services” in het kader van hun missie Water Facilitator  namens Leefmilieu Brussel. Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.
Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 14 september 2018
De kandidaten ontvangen op vrijdag 21 september 2018 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.
Datum van de update: 13/09/2018