U bent hier

Fotovoltaïsche zonne-installaties

Doelstelling van de opleidingscyclus

Doel van deze opleidingsmodule is de vakmensen uit de bouwsector de informatie te verstrekken die vereist is om fotovoltaïsche zonne-installaties te selecteren, te ontwerpen, te dimensioneren en te integreren.

Verworven vaardigheden

In het kader van deze opleiding worden de volgende elementen behandeld

 • haalbaarheid, keuze-elementen,
 • toepassing op renovaties,
 • dimensionering van de installaties,
 • integratie,
 • rendementen van de systemen.

Op het einde van de module zullen de deelnemers in staat zijn:

 • de parameters die het ontwerp van een installatie beïnvloeden, te bepalen: de verschillende beschikbare PV-technologieën, de integratie van de panelen, de optimaliseringoplossingen, de financiële aspecten,…
 • een relevantiestudie en een voordimensionering voor een eenvoudig project uit te voeren,

Pedagogische aanpak

Deze thema’s worden behandeld door beleidsmakers en studiebureaus deskundigen ter zake met terreinervaring. Deze opleiding omvat in de namiddag een praktische workshop waarin de voordimensionering wordt ingeoefend.

Aandachtspunten 

 • Gewenste voorkennis: algemene kennis van de werking van een fotovoltaïsche zonne-installatie.
 • Deze opleiding vereist kennis van Excel voor het gebruik van de tool PVcalc.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, studiebureaus speciale technieken en installateurs.

Programma

Download het programma (.pdf)

Agenda en prijs

 • Duur: 1 dag
 • Datum: dinsdag 2 april 2019
 • Prijs: € 50 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.
Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.
Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.
Uiterste datum voor inschrijving: vrijdag 1ste maart 2019
De kandidaten ontvangen op vrijdag 8 maart 2019 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.
Datum van de update: 11/02/2019