U bent hier

Groendaken : van ontwerp tot onderhoud

Doelstelling van de opleidingscyclus

De deelnemers laten begrijpen waarom het nuttig kan zijn groendaken aan te leggen, hoe ze moeten worden ontworpen en wat zoal komt kijken bij het onderhoud ervan.

Verworven vaardigheden

De opleiding omvat:

  • de uitdagingen verbonden aan de aanleg van groendaken, of het nu gaat om de biodiversiteit te behouden, het beheer van het regenwater beter te regelen of de gebouwen - zowel in de zomer als in de winter - thermisch te isoleren;
  • de technische, economische en milieuaspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het ontwerpen en realiseren van een groendak;
  • de vergelijking van de verschillende types groendaken volgens de ecologische, sociale en culturele mogelijkheden van de site;
  • de interacties met het beheer en de recuperatie van regenwater.

Op het einde van de module zullen de deelnemers in staat zijn:

  • de technische eisen voor het ontwerp van een groendak te identificeren;
  • het type groendak te selecteren dat optimaal op de gegeven situatie is afgestemd;
  • de geschiktste planten te kiezen voor het betreffende daktype en om bij te dragen tot het behoud of het herstel van de biodiversiteit in een stedelijke omgeving.

Pedagogische aanpak

De tijdens de opleiding behandelde concepten zullen door bezoeken worden verduidelijkt.

Doelgroep

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad, die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en meer bepaald: architecten en ingenieurs, professionele bouwheren en hun vertegenwoordigers (beheerder van een woongebouw, syndicus, …), aannemers (beslissingsnemers in ondernemingen), verantwoordelijken van besturen die bij de uitdagingen verbonden aan nieuwbouw-/renovatieprojecten betrokken zijn.

Programma 

Het programma zal binnenkort beschikbaar zijn

Agenda en prijs

  • Duur: 2 dagen
  • Datums: dondertag 14 en 21 juni 2018
  • Prijs: € 100 (incl. btw)

Plaats

Leefmilieu Brussel / Site Thurn & Taxis / Havenlaan 86C / 1000 Brussel

Taalgebruik

Tweetalige opleiding. Elke spreker voert het woord in zijn moedertaal. In de praktijk is ongeveer 90 % van de presentaties in het Frans, wat de taal van inschrijving van de deelnemers weerspiegelt.

Tijdens de sessie worden de opleidingsdocumenten op papier uitgedeeld onder de deelnemers in de taal waarin ze zich hebben ingeschreven (FR of NL).

Inlichtingen en inschrijvingen

Toegang tot het online inschrijvingsformulier

Deze opleiding wordt georganiseerd door de tijdelijke vereniging “E² = MC en écorce”.

Inlichtingen: Dienst Opleidingen Duurzame Gebouwen, Leefmilieu Brussel – BIM

De inschrijvingen worden voor selectie voorgelegd.
Deze selectie is gebaseerd op de overeenstemming van de aangeboden opleiding met het profiel van de gegadigde, zijn beroepsactiviteit, zijn opleiding, een juiste samenstelling van de deelnemersgroep en de volgorde van inschrijving.
Uiterste datum voor inschrijving: maandag 14 mei 2018
De kandidaten ontvangen op maandag 21 mei 2018 per e-mail hun bevestiging van inschrijving.
Datum van de update: 19/12/2017