U bent hier

Inert afval

De steenachtige en zavelachtige fractie van bouw- of sloopafval moet worden gerecycleerd (besluit van 16 maart 1995).

Recyclage is de omzetting van afval zodat het kan worden gebruikt als secundaire grondstof (bv. in een breekcentrum). Deze recyclageverplichting valt ten laste van de aannemer en heeft betrekking op bouwplaatsen voor het bouwen, slopen en renoveren van gebouwen, kunstwerken, wegen of andere inrichtingen.

De omzendbrief van 9 mei 1995 regelt het gebruik van gerecycleerde materie in wegenbouwwerken.

 

Datum van de update: 09/02/2017