U bent hier

Een Belgische tool voor het optimaliseren van de milieuprestaties van materialen in gebouwen (TOTEM)

Terwijl het primaire energieverbruik en de CO2-uitstoot die verband houden met de exploitatie van onze gebouwen dalen, vertegenwoordigen bouwmaterialen een steeds groter aandeel van de totale milieu-impact van een gebouw. De bepaling en de vermindering van de impact van die materialen is uitgegroeid tot een onvermijdelijke uitdaging voor de spelers uit de bouwsector.

Parallel met de ontwikkeling door de Federale overheid (FOD Volksgezondheid) van een voor de materiaalproducenten bestemde database om de milieuproductverklaringen te groeperen, hebben de 3 Gewesten het TOTEM-project opgezet dat  een methode en tools ontwikkelt voor de bepaling van de impact van materialen die zijn aangepast aan de Belgische bouwcontext. Deze methode werd in samenhang met de Europese normen over de milieu-impact van gebouwen ontwikkeld.

Het TOTEM-project werd in 2011 opgestart door Ovam (Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij) en wordt nu ondersteund door de 3 Gewesten, in samenwerking met de federale overheid (FOD Volksgezondheid). Het TOTEM-project zal bouwmeesters een eerste versie aanbieden van een tool om de milieu-impact van bouwmaterialen te bepalen.

De TOTEM-partners

  • Ovam voor het Vlaams Gewest
  • Het Secrétariat Général - Département du Développement durable voor het Waals Gewest
  • Leefmilieu Brussel - Afdeling Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • De FOD Volksgezondheid - Directoraat-generaal Leefmilieu voor de federale overheid.

logo_ovamlogo_be

Meerdere dienstverleners zijn betrokken bij de ontwikkeling van het project voor het uitwerken van de methode, de ontwikkeling en de voortdurende evolutie van de tools en het informeren-opleiden van de gebruikers.

Europese context

De Europese normen met betrekking tot de milieu-impact van bouwmaterialen worden ontwikkeld door het technisch comité CEN TC350 dat instaat voor de duurzaamheid van bouwwerken; dit technisch comité is belast met de ontwikkeling van:

1) een vrijwillige gestandaardiseerde methode voor de bepaling van de milieu-impact van nieuwe en bestaande bouwwerken;

2) een raamwerk voor de milieuverklaringen van de bouwwerkproducten.

Meer info

Stappen in de ontwikkeling van het TOTEM-project

Het TOTEM-project werd in 2 hoofdfasen ontwikkeld:

I.   Bepaling van de beoordelingsmethode van de milieu-impact, ontwikkeling van de 'expert-rekentool' en modellering van 115 bouwelementvarianten (van 2011 tot 2013)

Een synthesedocument (dat in 2013 werd gepubliceerd) schetst de hoofdlijnen van de methode:

- Het eerste deel zet de methode zelf uiteen: in aanmerking genomen fasen van de levenscyclus en levensduur, gekozen milieu-indicatoren en gegevens voor de bepaling van de impact, ...

- Het tweede deel stelt de 'milieugerelateerde prestaties van 115 bouwelementvarianten' voor: vloer op volle grond, buiten- en binnenwand, verdiepingsvloer, plat en hellend dak, raamopening, trap en binnenschrijnwerk.

II.   Ontwikkeling van software ter bepaling van de milieu-impact: (van 2013 tot nu)

Om software aan te bieden die is aangepast aan de behoeften van de ontwerpers werden verschillende studies uitgevoerd die zich baseren op de ervaring met de tools die in andere landen werden ontwikkeld, maar ook en vooral om beter in te spelen op de behoeften van de Belgische gebruikers.

Na verschillende studies en raadplegingen werd een fasering in de ontwikkeling van de software bepaald die onder meer betrekking heeft op: het detailniveau van de te modelleren elementen, de verenigbaarheid met andere software, het type van in aanmerking te nemen renovatiescenario's, … 

Een synthesedocument (dat in 2013 werd gepubliceerd) beschrijft:

- een analyse van de tools tot bepaling van de milieu-impact die in andere landen bestaan;

- een faseringsvoorstel voor de ontwikkeling van de TOTEM-tool.

Datum van de update: 26/02/2018