U bent hier

EPB-certificaat

PEB - performance énergétique des bâtiments

De eigenaar of een door hem aangestelde tussenpersoon (vastgoedkantoor, notaris...) die een onroerend goed, gesitueerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op de markt brengt (verkoop, verhuur, vastgoedleasing, toekenning van een zakelijk recht, enz.), moet verplicht over een EPB-certificaat beschikken van zodra het op de markt wordt gebracht.

Afhankelijk van de bestemming van dit goed betreft het een EPB-certificaat:

  • voor een wooneenheid;
  • voor een tertiaire eenheid (momenteel betreft dit enkel kantoorruimtes groter of gelijk aan 500m²).

Het EPB-certificaat heeft een informatief doel. Het drukt de energieprestatie van een onroerend goed uit op een schaal van A (heel zuinig) tot G (heel energieverslindend) voor kandidaat-kopers of -huurders . Deze energieprestatie wordt opgesteld op basis van de energetische kenmerken van het onroerend goed (warmteverliesoppervlakte, isolatie, type verwarmingsketel, ventilatiesysteem…). Deze worden ter plaatse door de certificateur verzameld en vervolgens  in een softwareprogramma opgenomen, dat rekening houdt met verschillende berekeningshypotheses zoals bijvoorbeeld een gestandaardiseerd verbruik van de bewoner en een gemiddeld klimatologisch jaar.

Met deze methode kan de kandidaat-koper of kandidaat-huurder op een simpele en objectieve manier het energieverbruik van de verschillende panden die hij bezoekt vergelijken.

U vindt  meer gedetailleerde  informatie over het resultaat van het EPB-certificaat terug in de infofiche "Het resultaat van het EPB-certificaat".

Het EPB-certificaat neemt ook een heleboel aanbevelingen op, die als doel hebben het energieverbruik te verminderen door het uitvoeren van een aantal werken, om zo de energie-efficiëntie te verbeteren.

Voor nieuwe gebouwen wordt er ook een EPB-certificaat afgeleverd!

Leefmilieu Brussel reikt voor alle nieuwe gebouwen (met als bestemming wooneenheden, kantoor of onderwijs), waarvoor de stedenbouwkundige vergunning vanaf 2 juli 2008 werd aangevraagd, een EPB-certificaat "nieuw gebouw" uit op basis van de EPB-aangifte ingediend door de EPB-adviseur die de bouwwerf opvolgde. Dit EPB-certificaat is sterk gelijkend op datgene dat door een certificateur wordt afgeleverd. Het heeft dezelfde geldigheidsduur en kan tijdens een vastgoedtransactie worden voorgelegd.

Raadpleeg voor bijkomende informatie de pagina’s EPB - Bouwen en renoveren.

Datum van de update: 09/11/2017