U bent hier

De EPB-verwarmingsreglementering

Om bij te dragen tot de vermindering van de broeikasgasemissies van het Gewest legt de EPB-verwarmingsreglementering sinds 1 januari 2011 bepaalde vereisten en controles op voor de centrale-verwarmingsinstallaties die een of meerdere verwarmingsketels van meer dan 20 kW bevatten en op gas of stookolie werken.  Deze vereisten zijn gericht op een veilige en efficiënte werking van uw verwarmingssysteem.

Raadpleeg de folder over de EPB-verwarmingsreglementering. 

Wijzigingen op 1 januari 2019:

De EPB-verwarmingsreglementering heeft het voorwerp uitgemaakt van wijzigingen die hebben geleid tot twee nieuwe besluiten die op 1/01/2019 in werking treden. 

De voornaamste aanpassingen zijn de volgende:

 • De reglementering zal voortaan van toepassing zijn op alle verwarmingsketels op vloeibare en gasvormige brandstof, ongeacht hun vermogen.
 • Het toepassingsgebied van de reglementering zal worden uitgebreid tot waterverwarmingstoestellen (gasgeisers).
 • De EPB periodieke controle van de verwarmingsketels en de gasgeisers moet voortaan om de 2 jaar worden uitgevoerd.
 • De namen van de professionelen die erkend zijn in het kader van de reglementering zullen worden gewijzigd.
 • De technische vereisten werden herzien, rekening houdend met de technische en economische haalbaarheid, maar ook met de veiligheidsaspecten (in het bijzonder een CO-meting in de omgevingslucht van het lokaal waar de verwarmingsketel/geiser zich bevindt).

De handelingen die beschreven zijn in de reglementering moeten worden uitgevoerd door professionelen die erkend is door Leefmilieu Brussel.

U vindt ze in de onderstaande lijsten:

 • Een erkend verwarmingsketeltechnicus voor de EPB-periodieke controle van uw verwarmingsketel.

  Vanaf 1/01/2019 zal deze vakman de naam EPB-verwarmingsketeltechnicus dragen.
 • Een erkend verwarmingsinstallateur of een EPB- verwarmingsadviseur voor de EPB-oplevering van uw verwarmingssysteem (volgens het vermogen van uw verwarmingsketel of het aantal verwarmingsketels in uw verwarmingssysteem).

  Vanaf 01/01/2019 dragen deze professionelen respectievelijk de naam EPB-verwarmingsadviseur type 1 en EPB-verwarmingsadviseur type 2.

 

Datum van de update: 28/11/2018
Documenten: 

Tabbladmodellen voor het logboek (enkel “recto” afdrukken) en stappenplan 

Erkenningsaanvraagformulier

 • Erkenningsaanvraagformulier voor erkende verwarmingsketeltechnicus, erkende verwarmingsinstallateur en EPB-verwarmingsadviseur:  (.pdf - .doc)

Modellen van attesten (geldig tot 31/12/2018)

 • Attest voor periodieke controle: (.pdf - .doc)
 • Opleveringsattest van een verwarmingssysteem van type 1: (.pdf - .doc)
 • Opleveringsattest van een verwarmingssysteem van type 2: .(pdf - .doc)
 • Opnameformulier voor de gegevens van een diagnose van type 2:  (.pdf)

 

Cursusmodules (geldig tot 31/12/2018)

Opmerking: De pedagogische hulpmiddelen "atmosferische gasketels en ketels met premixbrander" en "doorstroomgasboilers" zijn enkel op aanvraag, via e-mail, beschikbaar.

Cursusmodules (geldig vanaf 1/01/2019)

 • Document over de reglementaire handelingen en erkenningen die de wijzigingen aangeven (.pdf)
 • Document over de EPB-eisen die van toepassing zijn op verwarmings- en klimaatregelingssystemen die de wijzigingen aangeven (.pdf)

Opleidingen

Tools

Contact: 

Diverse helpdesks staan tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden: