U bent hier

EPB software v9.0

De versie 9.0 vervangt de versie 8.5. Ze is de van kracht zijnde versie voor elk project waarvan de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag werd ingediend na 1 januari 2018 en wordt ten zeerste aanbevolen voor elk project van vóór deze datum. 

Versie 9.0 bevat hoofdzakelijk:

  • De nieuwe Europese richtlijn Ecodesign die op 1 januari 2018 in werking is getreden voor de verwarmingsinstallaties. Deze richtlijn betreft bepaalde generatoren die op de markt werden gebracht na 26/09/2015 of 1/01/2013 voor bepaalde warmtepompen. Voor alle projecten vanaf 01/01/2018 rekent de rekenmethode het rendement van opwekkers van ruimteverwarming en bevochtiging in volgens de gegevens op de productfiche. Deze gegevens zijn gestandaardiseerd volgens de Europese Ecodesign richtlijn. Voor meer info rond deze aanpassing van de reglementering, gelieve de infofiche « EPW en EPN –berekeningsmethodes gewijzigd vanaf 1 januari 2018 » (.pdf) te lezen.
  • Diverse verbeteringen waaronder de knoop “technische installaties” die verschijnt vanaf 1/01/2019. Deze knoop verandert de codering en verwerking van de systemen.  De schermen werden volledig gewijzigd om zo goed mogelijk overeen te stemmen met de fysieke realiteit van de technieken m.b.t. warmtegeneratoren, fotovoltaïsche systemen en thermische zonnepanelen en hun verdelingssysteem.
  • Diverse verbeteringen

De versie 9.0.2 vervangt de versie 8.5.3 die werd gepubliceerd in september 2017 en die bepaalde bugs bevatte.  De versie 9.0.2 is de versie die momenteel van kracht is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Alle veranderingen (correcties en incidenten) die sinds de versie 3.0.2 werden doorgevoerd, zijn opgenomen in de volledige lijst met veranderingen (.pdf).

Om rekening te kunnen houden met de eisen omtrent de technische installaties gebruikt men voor projecten met een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning van vóór 1/01/2011 het afzonderlijke EPB-aangifteformulier bij versie 1.0 van de software, in plaats van het in de EPB-software verwerkte formulier.

Datum van de update: 07/03/2018
Documenten: 

De EPB-software v9.0.2 downloaden

Aanbeveling: voor u deze software installeert, is het raadzaam de stuurprogramma's van uw grafische kaart te updaten.

De EPB-software 9.0.2 downloaden (Publicatiedatum: februari 2018) Het gebruik van de EPB-software houdt automatisch de aanvaarding in van een licentie (.pdf)

 

Windows 32 bits

Windows 64 bits

Mac OSX (tot 10.7.2)

Mac OSX (vanaf 10.7.3) 

Linux

PEB_Installer-windows_9.0.2.exe

PEB_Installer-windows-x64_9.0.2.exe

PEB_Installer-macos_9.0.2.jar

PEB_Installer-macos-JRE_9.0.2.jar

PEB install.sh PEB_Installer-linux_9.0.2.jar

Didactische handleidingen

Handleidingen EPB-software

De volgende handleidingen worden gelijktijdig met de software geïnstalleerd, maar kunnen ook hier gedownload worden:

Rekenbladen voor de EPB-haalbaarheidsstudie