U bent hier

EPB-software

De EPB-software wordt :

  • door de EPB-adviseurs gebruikt om de naleving van de EPB-eisen na te kijken
  • door de architecten gebruikt om eventueel de EPB-voorstel op te stellen of de naleving van de EPB-eisen na te kijken voor de eenvoudige renovaties. Om zicht  vertrouwd te maken met het invoeren van een eenvoudige renovatie, is er een didactische handleiding beschikbaar. 

Leefmilieu Brussel heeft hulpmiddelen ontwikkeld in samenwerking met de andere Gewesten om het toepassen van de berekeningsmethode en het invullen van de formulieren te vergemakkelijken.

Bij elke verandering in de wetgeving wordt een nieuwe versie van de EPB-software geleverd. De indieningsdatum van de aanvraag van de stedenbouwkundig vergunning van een project bepaalt de van kracht zijnde wetgeving betreffende de naleving van de eisen en de berekeningsmethode en daardoor de softwareversie die moet worden gebruikt.

De tabel bepaalt voor een indieningsdatum van de aanvraag van de stedenbouwkundig vergunning welk versie u mag gebruiken. Maar voor meer gemak beveelt Leefmilieu Brussel het gebruik aan van de recentste van kracht zijnde versie voor alle projecten . Deze versie  bevat correcties van gekende incidenten en verbeteringen inzake interface en rekensnelheid, en ook de productie van de formulieren, de haalbaarheidsstudies en de productie van het tussentijdse rapport.

 

Indieningsdatum van de aanvraag van de stedenbouwkundig vergunning :: Reglementaire invloed EPB-software v1.0* EPB-Software v2.5* EPB-Software v3.0 tot 8.5 EPB-software v9.0
Vanaf  2/7/2008 In werking treding van de reglementering EPB-Werkzaamheden Toegelaten met gebruik van de  onafhankelijke formulieren en de aanvullende rekenbladen Toegelaten Deze versies zijn vervangen door de EPB-software v9.0. De vervanging van een de EPB-software is meestal gerechtvaardigd door een reglementaire wijziging. Functionele of ergonomische vooruitgangen alsook incidentenverbeteringen kunnen ook de publicatie van een nieuwe versie rechtvaardigen. De laatste gepubliceerde versie is de versie in voege. Aanbevolen**
Vanaf 1/1/2011 Inwerkingtreding van de  EPB-verwarmings-reglementering ***
Vanaf 2/7/2011 Inaanmerkingneming van de bouwknopen, nieuwe eis voor het E-peil Niet toegelaten Niet toegelaten
Vanaf 1/9/2012 Wijziging van de lijst met standaardmaterialen
Vanaf 1/1/2014 Inwerkingtreding van de berekenings -methode van 21 februari 2013 en van de nieuwe U/R-waarden
Vanaf 1/1/2015 In werking treden van  de “EPB -eisen 2015”
Vanaf 1/7/2017 Inwerkingtreding van het besluit dat de richtsnoeren en de nieuwe berekeningsmethode vastlegt vanaf 1/7/2017
Vanaf 1/1/2018 Nieuwe berekeningsmethode die Ecodesign ruimteverwarming en bevochting bevat vanaf 1/1/2018 Niet toegelaten Verplicht

* De versies 1.0 en 2.5 van de EPB-Sofware maken beroep de bereikeningsmethodiek van december 2007. Voor de projecten die ingevoerd zijn in deze versies kan de energieprestatie ook berekend worden via de berekeningsmethode van 5 mei 2011, aangezien ze retroactief is :

** Het gebruik van het onafhankelijke formulier voor de EPB-aangifte is verplicht voor projecten met indieningsdatum van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voorafgaand aan 1/1/2011 om rekening te houden met de EPB-eisen betreffende de technische installaties van toepassing tot deze datum. Sinds 1/1/2011 zijn deze eisen van de reglementering naar de EPB-verwarmingsreglementering overgegaan met uitzondering van de eis tot plaatsing van meters .

*** Deze reglementering neemt de eisen betreffende de verwarmingsinstallaties over en zet een eindpunt aan de controles door de EPB-adviseur van de naleving van deze eisen ( bijlage VIII). De plaatsing van meters op de technische installaties moet wel nog steeds door de EPB-adviseur worden gecontroleerd.

» Compatibiliteit van de EPB-Software met de OS (.xls)

Er is ondersteuning  voor het gebruik van de software.

Datum van de update: 15/03/2018