U bent hier

Een eerste versie van de tool TOTEM

Met deze eerste versie van de TOTEM-tool kan men:

- een modellering en een beoordeling opstellen op de schaal van het bouwelement, van het gebouw of van een geheel van gebouwen (wijk);

- zich baseren op vooraf ingevoerde gegevens ( +/- 450)  of op door eigen elementen te creëren om een gebouw te modelleren;

- een vereenvoudigde modellering opstellen van renovatieprojecten: door aan een materiaal dat in het project werd behouden de status 'gerenoveerd' toe te kennen daalt de milieu-impact ervan. In de volgende versies is een evolutie van de renovatiescenario's (hergebruik, demontage, …) gepland.

De resultaten met betrekking tot de milieu-impact van een element of een gebouw zullen door middel van een gemonetariseerde score worden voorgesteld; die score zal:

- individueel per milieu-impactindicator of geaggregeerd worden voorgesteld;

- per levenscyclusfase of voor de volledige levenscyclus (van de productie van het materiaal tot het levenseinde van het gebouw) worden voorgesteld.

Door middel van een vergelijking tussen de verschillende elementen of gebouwen kan de gebruiker zijn architecturale keuze optimaliseren om de milieu-impact ervan te verlagen.

Om een vergelijking van de elementen van de buitenschil mogelijk te maken, zal de U-waarde ervan worden berekend in de software.

In deze eerste versie zullen de te modelleren elementen betrekking hebben op de hoofdelementen van de schil en de technische voorzieningen; in de elementenbibliotheek zullen bijna 450 vooraf ingevoerde elementen beschikbaar zijn.

De gegevens op basis waarvan de impact van de materialen zal worden beoordeeld zullen generische gegevens zijn, die afkomstig zijn van erkende en regelmatig bijgewerkte databases (met name de Zwitserse database Ecoinvent). In de volgende versies zal het mogelijk zijn om vlot de specifieke gegevens op te nemen die door producenten werden gemeld door middel van de milieuproductverklaringen die door de FOD Volksgezondheid werden ontwikkeld.

Datum van de update: 27/02/2018