U bent hier

Word coöperant

U kan actief deelnemen aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie, en tegelijk een rendabele belegging doen, door lid te worden van een coöperatie. 

Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is in de eerste plaats een ondernemingsvorm. Het gaat bij een coöperatie nooit om het genereren van zo veel mogelijk winst, maar wel om het voorzien in stoffelijke belangen van de leden. De leden bepalen samen wat de coöperatie voor ze moet doen. Het maken van winst staat hierbij niet voorop. Een coöperatie is uiterst geschikt voor ondernemingen in de milieusector, omdat de doelstelling van de onderneming vaak in lijn is met het harmonieus voortbestaan van de samenleving.

Mee beslissen

Er bestaan twee soorten energiecoöperaties:

  • U kan rechtstreeks participeren. U bent dan mede-eigenaar van de energieprojecten van de coöperatie. U neemt ook deel aan de jaarlijkse algemene vergadering, en u kan mee profiteren van de winsten.
  • U kan onrechtstreeks participeren. Dan is de coöperatie een geldschieter voor andere ondernemingen. Die ondernemingen gaan op hun beurt investeren in groene energie. Vaak is de lening afbetaald als het energieproject afgeschreven is, waardoor de coöperanten niet meer meegenieten van het verhoogde rendement nadien.

De coöperatie als energieleverancier

Bij sommige coöperaties kan u als lid energie afnemen. Om lid te worden, volstaat het meestal om een aandeel te kopen. Dat kan al vanaf 100 euro. Met het geld van alle coöperanten investeert de coöperatie in windmolens, zonne-installaties, warmtenetten of andere energieprojecten. Afhankelijk van de jaarresultaten krijgt u een stukje van de winst (dividend). Er zijn heel wat Belgische coöperaties die dat mogelijk maken, maar ze leveren niet allemaal in Brussel. U vindt de lijst van de Brusselse leveranciers bij Brugel.

Zelf een coöperatie starten

Bent u erg ondernemend? Start dan zelf een coöperatie op. Het Brussels agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven, hub.brussels, kan u daarbij helpen. U kan ook info vinden bij Coopcity en bij de Belgische federatie van coöperaties voor hernieuwbare energie.

Datum van de update: 14/03/2022