U bent hier

Premies en andere steunmaatregelen voor de productie van groene energie

Overweegt u zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp of een warmtekrachtkoppelingsinstallatie te plaatsen? Het Brussels Gewest zet voluit in op hernieuwbare energie, en daarom zijn er diverse interessante steunmaatregelen uitgewerkt, zoals de energiepremie voor de productie van groene warmte en warm water, de Brusselse groene lening en groenestroomcertificaten. Voor bedrijven is er daarbovenop een belastingvoordeel. Openbare gebouwen kunnen een beroep doen op Solarclick, voor fotovoltaïsche zonnepanelen.
Vraag ook naar eventuele  premies bij uw gemeente. Veel Brusselse gemeenten kennen namelijk een premie toe voor energiebesparende investeringen.

Beschikt u niet over de nodige budgetten? Dan kan u beroep doen op een derde investeerder. Deze voorziet uw woning bijvoorbeeld van zonnepanelen of investeert in een warmtekrachtkoppelingsinstallatie in een appartementsgebouw, school of ziekenhuis. De derde investeerder ontvangt de groenestroomcertificaten en u kan genieten van de productie van groene stroom en een daling van uw energiefactuur. De meeste derde investeerders voorzien dat u op termijn eigenaar wordt van de installatie. Lees altijd het contractvoorstel grondig vooraleer u iets ondertekent.
Publieke overheden, die wensen samen te werken met een derde investeerder, kunnen gebruik maken van het document “Standaardclausules voor de ontwikkeling van een publiek lastenboek omtrent de levering en de uitbating van een installatie van zonnepanelen” (.doc).

Hulp nodig? Maak gebruik van deskundig en gratis advies

 

Energiepremies

Voor zonneboilers en warmtepompen kan u in 2020 rekenen op energiepremies van het Gewest. Bekijk of uw installatie in aanmerking komt. Vraag zeker ook na bij de gemeente of zij premies geven.

 

Energiepremies scholen

Scholen genieten de hoogste premie.

 

Steunmaatregelen voor ondernemingen

Ondernemingen kunnen bij energiebesparende maatregelen genieten van een belastingaftrek op de investering.

 

Groene lening

Beschikt u niet direct over voldoende middelen om te investeren in de productie van groene energie, doe dan beroep op de Brusselse groene lening.
Deze lening verleent u, als particulier, krediet om de installatie te financieren.

 

Groenestroomcertificaten

Als producent van groene stroom heeft u recht op groenestroomcertificaten.
Een groenestroomcertificaat is een soort van waardebon die u ontvangt voor de geproduceerde elektriciteit en die u kan verkopen aan de meestbiedende stroomleverancier.

 

Solarclick

Openbare gebouwen zoals administratieve overheden, scholen, sportinfrastructuren, enz. kunnen een beroep doen op Solarclick, een technische en financiële begeleiding op maat om zonnepanelen te installeren.

Datum van de update: 14/03/2022