U bent hier

Werven

Vaklui uit de bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aannemers, architecten, ingenieurs, technische studiebureaus, bouwheren staan in voor het beheer van bouw-, verbouwings-, vernieuwings- of sloopwerken.

Bevindt u zich in een dergelijke situatie, dan dient u bedacht te zijn op elk risico van verontreiniging van het milieu, gevaar voor de menselijke gezondheid en hinder voor de omwonenden.

Voor bepaalde werken moet u een toelating aanvragen bij de bevoegde overheidsdienst. Bijvoorbeeld: een werftoelating klasse 3 bij het gemeentebestuur, een asbestvergunning bij Leefmilieu Brussel, een vergunning voor een tijdelijke grondwaterwinning,....

In alle gevallen moet u de wettelijke voorschriften inzake afval opvolgen, met name voor:

Om de verplichtingen te kennen die gelden voor uw werven, raadpleeg:

Bouwwerven in circulaire economie?

U kunt ook een beroep doen op het systeem van circulaire economie en werken met circulaire werven. Het ontwerp en de uitvoering van deze werven hebben als belangrijkste streven het verminderen van het afvalvolume en het vergemakkelijken van het hergebruik ervan.

U kunt gebruikmaken van de subsidies van het GPCE om u hierbij financieel te ondersteunen bij gedeeltelijke of totale renovatieprojecten.

U kunt ook een opleiding volgen van Leefmilieu Brussel over bouwwerven in circulaire economie.

Datum van de update: 14/05/2021