U bent hier

PLAGE scholen (éducation)

Schoolgebouwen scoren vaak niet erg hoog als het op energie-efficiëntie aankomt. Dankzij het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE) konden 110 scholen hun energieverbruik terugschroeven. Ze deden dat door hun verwarmingssysteem te optimaliseren, met minimale investeringen. Overtuigd door die resultaten, gaan nu alle netten van het verplicht Brussels onderwijs voor een vermindering van het energieverbruik in hun scholen, waardoor tot nu toe een jaarlijkse besparing van honderdduizenden euro’s kon worden gerealiseerd.

De belangrijkste cijfers van het project PLAGE voor Scholen (2009-2014)

 • 110 scholen van het verplicht onderwijs in het Brussels Gewest;
 • 541.900 m², ofwel 21% van de oppervlakte van het verplicht onderwijs;
 • 33.000 leerlingen;
 • Alle onderwijsnetten (CECP/CPEONS, Felsi, FWB, SeGEC, SIT, COCOF).

De behaalde resultaten

Het PLAGE-project voor Scholen leverde globale resultaten op die de meest optimistische verwachtingen ver overtroffen, met een totale besparing van 2,5 miljoen euro en een daling van de CO2-uitstoot met 14.000 ton. Dat betekende een gemiddelde vermindering van het energieverbruik met 21% voor brandstof en een stabilisatie voor elektriciteit.

Sommige scholen boekten zelfs spectaculaire resultaten:

De concrete acties die in de scholen werden ondernomen

Deze uitstekende resultaten zijn vooral te danken aan kleine acties die grote energiebesparingen opleverden, zoals:

 • de verbetering, reparatie of aanpassing van de afstelling van de verwarming;
 • de vervanging van oude thermostatische kranen door nieuwe;
 • de isolatie van warmwaterleidingen die door onverwarmde ruimten lopen en de installatie van reflecterende panelen achter de radiatoren;
 • de plaatsing van mechanische deursluiters;
 • de isolatie van de dakspanten;
 • het informeren en sensibiliseren van de gebruikers van het gebouw om de juiste gewoonten aan te nemen;
 • de snelle afdichting van gaten waarlangs koude buitenlucht binnenstroomde die veel warmteverlies veroorzaakte;
 • de optimalisatie van de verdeling van de verwarmingscircuits naargelang het gebruik van de ruimten. 

De energieverantwoordelijke, een onmisbare schakel

De energieverantwoordelijke is heel belangrijk voor het welslagen van een PLAGE-project voor Scholen. Hij werkt nauw samen met de school, de econoom, de directeur, de technicus en de externe dienstverleners. Nadat hij een analyse van het gebouw heeft uitgevoerd en nauwkeurige informatie over het energieverbruik heeft verzameld, stelt de energieverantwoordelijke een actieplan voor, afgestemd op elke school. Hij staat vervolgens in voor de uitvoering en coördinatie ervan, maar ook voor de evaluatie van de resultaten. Daarbij beoordeelt hij zowel de financiële als de energiebesparingen.

Uw beurt nu!

Elke school heeft een enorm potentieel om energie te besparen. Voer zelf ook een PLAGE in! 

Meer weten over de PLAGE-hulpmiddelen

Datum van de update: 18/01/2021