U bent hier

PLAGE OVM (professionnels)

PLAGE voor de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM's)

In 2012 konden 11 Openbare Vastgoedmaatschappijen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dankzij een Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE) het energiebeheer van hun patrimonium verbeteren. En daar waren de huurders niet rouwig om! Er werden zes energieverantwoordelijken aangesteld om binnen de sociale huisvestingssector een actieve deelname aan dat energiebeheer op gang te brengen. Na het aanduiden van de gebouwwen die het grootste potentieel voor energiebesparingen hadden opstellen en uitvoeren van de actieplannen, werden de projecten met succes afgerond.

De belangrijkste cijfers van PLAGE OVM

  • 11 openbare vastgoedmaatschappijen of Federaties: de Zuiderhaard (Foyer Forestois en Foyer Saint-Gillois), Logement Molenbeekois (verenigd door ALS), Foyers Collectifs, Germinal, Kapelleveld, Verenigde Huurders (verenigd in Fesocolab), Assam-Sorelo, Anderlechtse haard, Brusselse haard en Lakense haard;
  • 69 gebouwen voor collectieve huisvesting;
  • een oppervlakte van meer dan 630.000 m², ofwel meer dan 50% van de oppervlakte van de 11 OVM's;
  • 7501 woningen.

De behaalde resultaten

Op 4 jaar tijd leverden de verschillende acties in deze gebouwen een vermindering op van 15,5% van het (genormaliseerd)  energieverbruik. Dat is een totale vermindering van 48,6 miljoen kWh en 10.012 ton CO2. PLAGE creëert niet alleen milieuvoordelen, maar ook een financieel voordeel: de OVM’s bespaarden meer dan 2 miljoen €. Dat komt neer op een jaarlijkse besparing van 25 à 101 € per woning.

Sommige OVM’s hebben zelfs spectaculaire resultaten bereikt gedurende het laatste jaar van de PLAGE :

  • De Brusselse haard (1.209 woningen) : - 25 % op de verwarming en - 174.139 € op de jaarlijkse factuur, ofwel een besparing van 144 € per woning in 2015 ;
  • De Anderlechtse haard (1.472 woningen) : - 19 % op de verwarming en - 169.206 € op de jaarlijkse factuur, ofwel een besparing van 115 € per woning in 2015;
  • L'ALS (1236 woningen) : - 14 % op de verwarming en - 97.469 € op de jaarlijkse factuur, ofwel een besparing van 66 € per woning in 2015;
  • Assam-Sorelo (1.475 woningen) : - 16 % op de verwarming en - 113.857 € op de jaarlijkse factuur, ofwel een besparing van 77 € per woning in 2015;
  • De Lakense haard (1.198 woningen) : - 2 % op de verwarming en - 15.616 € op de jaarlijkse factuur, ofwel een besparing van 13 € per woning in 2015;
  • Fesocolab (Foyers Collectifs, Germinal, Kappelleveld, Verenigde Huurders) (880 woningen) : - 17 % op de verwarming en - 110.414 € op de jaarlijkse factuur, ofwel een besparing van 125 € per woning in 2015.

Een onontbeerlijke coördinatie

In de uitvoeringsfase is het enorm belangrijk dat het technisch personeel – ook dat van de onderhoudsfirma’s - het project steunt en zich hiervoor verantwoordelijk voelt. Om het project te doen slagen is dit een cruciale opdracht voor de energieverantwoordelijke, die ook belast is met de sensibilisatie en coördinatie van de verschillende betrokken partijen.

De huurders sensibiliseren

Uiteraard is de energie-efficiëntie van de installaties van kapitaal belang, maar er is meer nodig om van het PLAGE-project een succes te maken: ook de gebruikers moeten volledig (willen) meewerken. In het geval van de OVM's gaat de uitdaging om efficiënt energie te verbruiken gepaard met een sociale uitdaging, vermits de huurders in grote mate blootgesteld zijn aan het risico op energieonzekerheid. Verschillende OVM’s hebben bijgevolg gewezen op het belang om de sociale huurders te responsabiliseren voor hun energieverbruik. PLAGE voor OVM werd op dit vlak specifiek versterkt door het opleiden van sociale begeleiders die, in nauwe samenwerking met de energieverantwoordelijke(n), de bewoners moeten bewustmaken van kleine energiebesparende handelingen.

Uw beurt nu!

De collectieve woningen hebben een enorm potentieel om energie te besparen.

Meer weten over de PLAGE-hulpmiddelen

Datum van de update: 28/09/2020