U bent hier

Bewustmakingkit

Elk initiatief voor energie-efficiëntie moet gepaard gaan met een mobilisering en betrokkenheid van zijn sleutelactoren om de uitvoering ervan te optimaliseren en de duurzaamheid ervan te verzekeren!

Deze sensibiliseringskit richt zich tot de Energieverantwoordelijken of elke andere persoon die een energiebesparingsinitiatief wil opzetten in zijn structuur (gemeenten, ziekenhuizen, huisvestingsmaatschappijen en onderwijsinstellingen, administraties, ondernemingen, enz.).

Het wil een antwoord geven op de moeilijkheden die opduiken, de deelnemende partijen op lange termijn erbij betrekken en gedragswijzigingen in gang zetten.

Deze sensibiliseringskit wil de mogelijkheid geven:

  1. Hun sleutelactoren en doelgroepen in kaart te brengen via een organigram;
  2. Hun rol en respectievelijke opdrachten in de uitvoering van een initiatief rond energie-efficiëntie te identificeren;
  3. De potentiële lacunes inzake middelen, communicatie en opleidingsbehoeften te identificeren;
  4. Een stand van zaken op te maken van de betrokkenheid en het niveau van sensibilisering van elke sleutelactor of doelgroep;
  5. Advies en praktische oplossingen te krijgen om de deelnemende partijen te sensibiliseren en te motiveren;
  6. Hun actieplan voor sensibilisering uit te werken;
  7. De voordelen volgen, aangevoerd door de sensibiliseringsacties, via verschillende indicatoren en grafieken.

De uitwerking van deze sensibiliseringskit past in het streven om de toolbox van het PLAGE-programma, beheerd door Leefmilieu Brussel, te verrijken en de aansturing van een initiatief voor energie-efficiëntie te vergemakkelijken.

Bijval opwekken

De voorbereiding van een doeltreffend initiatief voor sensibilisering en betrokkenheid van zijn medewerkers vergt dat men zich enkele basisvragen stelt: Waarom en hoe een communicatieplan uitwerken? Welke houding aannemen? Hoe ervoor zorgen dat mijn boodschap tot verandering aanzet?

De PLAGE-sensibiliseringskit stelt een aantal adviesfiches voor voor elke Energieverantwoordelijke die ervoor wil zorgen dat zijn initiatief bijval krijgt.

Sensibiliseringsacties

Elke sensibiliseringsactie moet beantwoorden aan een precieze doelstelling en aan de doelgroep worden aangepast. De PLAGE-sensibiliseringskit stelt u een aantal acties voor om in uw organisatie op te zetten en leidt u langs de voorbereidende etappes, de aandachtspunten en de mogelijke menselijke en financiële middelen waarin moet worden voorzien. 

Naam + Downoaden Human resources Tijd Budget Doelgroep
De Energiedagen (.pdf) •••• •••• •••• Alle doelgroepen
Participatieve audit voor een kleine organisatie (.pdf) •• Medewerkers
Operatie Sluimerstand (.pdf) •••• •••• ••• Medewerkers
Participatieve energieaudit op school (.pdf) ••• •• Studenten / Leraren/ Schoolmanagement / Ouders
Ecoverantwoordelijk voorbeeldbureau (.pdf) ••• ••• Alle doelgroepen
Energiemiddag (.pdf) •• •• Medewerkers
Dikketruiendag (.pdf) ••• •• - Medewerkers / Leraren / Studenten
De Energie-ambassadeurs (.pdf) ••• ••• Bewoners van energiezuinige woningen
Improvisatietheater (.pdf) ••• •• ••• Alle doelgroepen
Nudges, een subtiel duwtje voor verandering (.pdf) •• ••• Tous publics
Fietsblender (.pdf) •• ••• •• Tous publics, selon le contexte d'installation


 

Datum van de update: 30/08/2021