U bent hier

Een leidraad en hulpmiddelen om u te helpen

Om een plan voor energie-efficiëntie in te voeren hoeft u enkel de 6 belangrijke fasen te doorlopen die we hierna nader toelichten. Op die manier zal u beschikken over een echt intern programma voor energiebeheer waarmee u het energieverbruik van uw gebouwen kunt verminderen.

Begin altijd op eenvoudige wijze: deze methode steunt op een benadering van continue verbetering waardoor u beetje bij beetje op een hoger toerental kunt gaan draaien.

Voor elk van de 6 belangrijke fasen die u dient te doorlopen, beschikt u over modellen en hulpmiddelen voor beheer en hulp bij de besluitvorming.

Een aanpak in 6 fasen

1. Stel de lijst op van deskundigen en richt een "energieteam" op

Wie voert uit, wie beslist, wie beschikt over nuttige informatie inzake energiebeheer binnen uw organisatie? De eerste stap bestaat erin de personen te identificeren, ieder met zijn of haar rol in het kader van het proces: dit is een goede manier om te weten met wie en wanneer u bepaalde informatie moet delen alsook om te weten wie de deskundigen zijn. Zo brengt u binnen een energieteam de personen samen die bevoegd zijn voor de planning van het werk en voor de bezetting van het gebouw, zij die instaan voor het technisch onderhoud van de installaties evenals de beheerders van de contracten en de financiële middelen.

Hulpmiddelen om de lijst van deskundigen op te stellen:

 • Organigram (.xls): om een organigram op te stellen van de personen die nuttig zijn binnen de organisatie in functie van de rol die ze vervullen in het kader van het plan voor energie-efficiëntie.
 • RolEV (.pdf):  om de opdrachten van de energieverantwoordelijke duidelijk te omschrijven.

2. Werk aan de bewustmaking van uw energieteam en de gebruikers

Leg hen uit wat het ontwerp van plan voor energie-efficiëntie precies inhoudt, betrek hen al zo vroeg mogelijk bij de benadering van beheer van het energieverbruik: hun betrokkenheid staat garant voor het latere welslagen.

Hulpmiddelen om te werken aan de bewustmaking van de gebruikers en het team

Het hulpmiddel "bewustmakingskit" is beschikbaar zijn en zal u helpen bij uw acties tot bewustmaking en motivatie van de actoren en hoofdrolspelers om deel te nemen aan het PLAGE. 

3. Stel een technisch en energiekadaster op

Maak een audit van het gebouw en identificeer zijn technische eigenschappen, via een bezoek ter plaatse, evenals zijn kenmerken op het vlak van energie. Meer bepaald de ingenomen oppervlakte en het huidige energieverbruik dienen daarbij als referentiewaarden. Aan de hand van dit kadaster kunt u de gebouwen identificeren die voorrang moeten krijgen wat betreft de vermindering van het energieverbruik (indien noodzakelijk), kunt u het eigen verbruik vergelijken met het referentieverbruik in uw sector en/of met passiefstandaarden met als doel een actieplan op te stellen in functie van de vastgestelde gebreken en kunt u, tot slot, een energieboekhouding opstarten. 

Hulpmiddelen om een energiekadaster op te stellen

 • Energie ID : om uw meterstanden op te volgen en uw energie- en waterverbruik te vergelijken met het verbruik van andere soortgelijke verbruiksprofielen.
 • Checklist – Technisch kadaster (.xlsx) : om de energieaudit van uw gebouw te maken, rekening gehouden met het omhulsel, de verwarming, de hygiënische ventilatie, het sanitair warm water, de klimaatregeling, de elektriciteit en de energieboekhouding.
 • We bevelen u ook aan gebruik te maken van de hulpmiddelen checklist van REG-audit die hetzelfde doel hebben als het voornoemde hulpmiddel "Checklist - Technisch kadaster".

4. Stel uw actieplan op

Uw kadaster zal waardevolle informatie bevatten aan de hand waarvan u eenvoudige en efficiënte acties kunt kiezen om het energieverbruik in uw gebouw te verminderen: bijvoorbeeld, de parameters van de regulering instellen in functie van de werkroosters en de periodes van bezetting of de leidingen isoleren … U vindt inspiratie in de lijst met de meest voorkomende acties die Leefmilieu Brussel heeft opgesteld en waarin ook de rentabiliteit van die acties nader wordt bepaald; de lijst is beschikbaar via het hulpmiddel "Checklist – Technisch kadaster", [JV6] in het tabblad "samenvatting rentabiliteit". 

Hulpmiddelen om uw actieplan op te stellen

5. Voer uit

U heeft uw acties nu bepaald: nu hoeft u ze enkel nog uit te voeren volgens een nauwkeurige planning waarbij u telkens de passende deskundigen betrekt.

Hulpmiddelen om hun uitvoering te volgen

 • Planning (.xlsx): om u te helpen bij de uitvoering van de acties en de verschillende regelgevende teksten.
 • Om nog verder te gaan raadpleegt u de website "éduquer à l'énergie". U vindt er informatie over het ontwerp en de afstelling van verwarming in de scholen.

6. Volg uw verbruik

Volg uw verbruik periodiek op aan de hand van regelmatige meterstanden. Dankzij uw energieboekhouding kunt u snel de impact van de ondernomen acties evalueren en zelfs uw inspanningen corrigeren of bijsturen.

Hulpmiddelen om uw verbruik te volgen:

 • Energie ID: om na te gaan of het verbruik beantwoordt aan de prognoses en om de energiebesparing te berekenen.
 • Maandelijkse energiebalans (.xlsx): om u te helpen uw meterstanden op te nemen, uw maandelijks verbruik op te volgen en de evolutie van dat verbruik te visualiseren.
 • Jaarlijkse energiebalans (.xlsx): voor de beschrijving van uw gebouw, de opvolging en de visualisatie van uw energieverbruik tijdens de opeenvolgende jaren alsook een vergelijking van uw verbruik met het gemiddelde van de sector en met referentiestandaarden voor passieve / lage energie.
 • GD-calculator: laat toe de graaddagen en de normale graaddagen tijdens een welbepaalde periode te berekenen alsook het overeenstemmend verbruik te normaliseren, in de gewenste GD-databank.
Datum van de update: 30/08/2021