U bent hier

Opdrachthouder worden voor de effectenstudies op het vlak van parkeren (professionnels)

Indien een onderneming een overschrijving van meer dan 10 bijkomende plaatsen wil behouden (overeenkomstig met het aantal plaatsen dat wordt toegestaan door artikel 2.3.54 van het BWLKE), dan moet ze een effectenbeoordeling op het vlak van het parkeeraanbod laten uitvoeren. Deze beoordeling wordt onafhankelijk opgemaakt door een daartoe erkende of geregistreerde onderneming, namelijk door:

 

 

 

 

  • een door Leefmilieu Brussel geregistreerde opdrachthouder voor de effectenbeoordeling (op het vlak van parkeeraanbod - BWLKE);

OF

De opdrachthouder voor de effectenbeoordeling is de natuurlijke of rechtspersoon, publiek of privé, die de effectenbeoordeling (op het vlak van parkeeraanbod - BWLKE) uitvoert. De inhoud van deze effectenbeoordeling wordt bepaald door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de registratie van opdrachthouders voor de effectenbeoordeling, de begeleidingsdienst, en de ambtenaren die belast zijn met de controle in de zin van boek 2, titel 3, hoofdstuk 3 van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing.

De registratie als opdrachthouder voor de effectenbeoordeling (op het vlak van parkeeraanbod - BWLKE) mag niet gebruikt worden voor het opstellen van de effectenstudie zoals bedoeld in de artikelen 58bis A, 58bis C, 111 A en 111 F van de ordonnantie van 29 augustus houdende organisatie van de planning en de stedenbouw en in artikelen 26 en 42 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. Hiervoor moet u een erkenning aanvragen als opdrachthouder voor de effectenstudies zoals bepaald in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29/01/1998 betreffende de erkenning van de opdrachthouder voor de effectenstudies.

 
Datum van de update: 08/01/2021

Documenten: 

Wetgeving: 

Contact: 

Afdeling Vergunningen en partnerschappen
Havenlaan 86 C  -  1000 Brussel
Mevrouw Wilputte Marie
mail
Per telefoon: 02 775 76 36