U bent hier

Evaluatie van de effecten (professionnels)

Om u te helpen bij het schrijven van de effectenbeoordeling aangaande de parkeerplaatsen (BWLKE) opgenomen in uw aanvraag, kan u zich baseren op de basisstructuur die de belangrijkste te behandelen punten herneemt. De basisstructuur kan u hieronder (bij documenten) terugvinden.

De evaluatie van de effecten in de betekenis van het BWLKE, moet twee afzonderlijke maar onderling met elkaar verbonden functies vervullen:

  • duidelijk de activiteit van de site voorstellen, en de milieueffecten met betrekking tot de aanvraag voor parkeerplaatsen aantonen;
  • Leefmilieu Brussel de mogelijkheid bieden om te oordelen of de eventuele afwijkingen van het aantal parkeerplaatsen opgelegd door de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, ontvankelijk zijn.

Om daaraan te voldoen, moet de evaluatie van de effecten een gedetailleerde beschrijving bevatten van de aspecten mobiliteit/bereikbaarheid alsook van de sociaaleconomische eigenschappen van de activiteit.

Luik 1

Het eerste luik van de evaluatie moet minstens een beschrijving bevatten van de verschillende vervoersmogelijkheden om zich naar de site te begeven, alsook een raming van het verkeer dat veroorzaakt wordt door de activiteiten van het kantoorgebouw.

Er moet tevens een analyse van het parkeeraanbod worden gemaakt. Daarin moet de beheerwijze van de parkings, de bezettingsgraad ervan, alsook het beheersysteem ervan (zowel op de site als in de omgeving) worden voorgesteld.

Luik 2

Het tweede luik heeft betrekking op het sociaaleconomische profiel van de activiteit. Daarbij moet bijzondere aandacht worden besteed aan de beschrijving van de activiteiten van de onderneming en van de verplaatsingen die daaruit voortvloeien.

Tevens wordt aangeraden om te vermelden of de onderneming regelmatig bezoekers of klanten ontvangt, of er dienstvoertuigen nodig zijn voor de activiteiten, en of er evenementen of opleidingen worden georganiseerd die een groot aantal personen van buiten de onderneming aantrekken.

Bovendien is het interessant om informatie toe te voegen betreffende het profiel van de werknemers (vaak op verplaatsing, steeds in het bedrijf werkend…) en hun specifieke behoeften op het vlak van mobiliteit.

Evaluatie

In het kader van die informatie zullen de effecten van de activiteiten van de onderneming op haar omgeving, voor wat betreft de mobiliteit en de sociaaleconomische aspecten, zo volledig mogelijk geëvalueerd worden.

Opgelet, het verzoek tot overschrijding van de norm opgelegd door de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening moet gestaafd zijn met objectieve elementen (inschrijvingsattesten, uurroosters van het openbaar vervoer, fysieke middelen die op de parking voorzien zijn om de bestemming van bepaalde parkeerplaatsen te verzekeren…). Daaruit moet tevens blijken dat de parkeerplaatsen die onderworpen zijn aan de afwijking, geen extra woon-werkverplaatsingen veroorzaken.
Datum van de update: 08/01/2021