U bent hier

Voor exploitanten

'Ondernemersgids'

Om te weten of uw koelinstallatie ingedeeld is en u een toelating nodig heeft om deze uit te baten, raadpleeg de ondernemersgids betreffende koelinstallaties.

Gids 'Koelinstallaties'

Om meer inzicht te krijgen in de voorwaarden voor de koelinstallaties m.b.t. rubriek 132 van de milieuvergunningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, raadpleegt u de Gids “Koelinstallaties”.

Ondersteunende tools voor de classificatie van de koelinstallaties

Leefmilieu Brussel stelt een  ondersteunende tool voor de classificatie ter beschikking van de exploitanten om de koelinstallaties beter te kunnen onderscheiden. Dankzij de tool kunt u over de volgende informatie beschikken:

 • als de vloeistof een HFK is, de hoeveelheid vloeistof uitgedrukt in ton CO2-equivalent
 • de rubriek van de installatie (132 A of 132 B)
 • de frequentie van de periodieke dichtheidscontrole
 • de categorie van de vloeistof
 • het aardopwarmingsvermogen  (GWP) van de vloeistof.

Daarvoor moeten er vier types van informatie worden geregistreerd :

 • het type van vloeistof (te kiezen uit een rolmenu )
 • de hoeveelheid (in kg) van de vloeistof
 • het elektrisch vermogen van de compressoren per circuit
 • de (al dan niet) aanwezigheid van een vaste lekdetector.

Concreet moet het Excel-bestand worden gedownload om het te activeren. Enkel de witte vakken van de tabel zijn actief.

Datum van de update: 28/09/2020

Wetgeving: 

Europese wetgeving
 • Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaagafbrekende stoffen.
 • Verordening (EG) nr. 517/2014 van het Europere Parlement en de raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006.
 • Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/2067 van de Commissie van 17 november 2015 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning voor de certificering van natuurlijke personen betreffende stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur en koeleenheden op koelwagens en koelaanhangwagens die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, en voor de certificering van bedrijven betreffende stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat (tot intrekking van Verordening (EG) nr. 303/2008)
Brusselse wetgeving

Contact: 

Afdeling Vergunningen en Partnerschappen

Havenlaan 86 C in 1000 Brussel

De heer Raphaël Grodent

E-mail

Telefonisch : 02 563 41 49