U bent hier

U wenst een goed te huren of te kopen?

U wenst een goed te huren of te kopen?

Als u een wooneenheid wilt kopen of huren, dat gelegen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest raadpleeg het EPB-certificaat (energieprestatie van gebouwen). Het doel van het EPB-certificaat is de kandidaat-kopers of kandidaat-huurders de mogelijkheid te bieden de energieprestatie van de verschillende panden die beschikbaar zijn op de markt gemakkelijk te kunnen vergelijken. Het biedt gestandaardiseerde en objectieve informatie. Elke eigenaar die zijn woning wil verkopen of verhuren moet over een EPB-certificaat beschikken van zodra het pand op de markt komt. Deze verplichting geldt ook voor kantoorgebouwen van meer dan 500 m².

In de vastgoedcontext van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet de kandidaat-koper of –huurder soms toegevingen doen i.v.m. de selectiecriteria om de zeldzame parel te vinden. Bij deze criteria mag de impact van de energieprestatie van het pand niet worden onderschat. De energieprestatie van uw goed zal belangrijke gevolgen hebben voor uw comfort, uw maandelijkse kosten en het leefmilieu. 

Ontdek het EPB-certificaat van de woning waarin u geïnteresseerd bent via het register van EPB-certificaten van de brusselse woningen. Vooralsnog worden alleen EPB-certificaten voor woningen waarvoor de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag vóór 2 juli 2008 werd ingediend, in dit register opgenomen. De EPB-certificaten voor recentere woningen zullen binnenkort geïntegreerd worden.

Vergelijk de kwaliteit van de panden via het EPB-certificaat

Om elke kandidaat-koper of –huurder de mogelijkheid te bieden de kwaliteit  van de panden op het vlak van energie  te vergelijken, is elke eigenaar of tussenpersoon die een pand te koop of te huur aanbiedt, verplicht om in elke bekendmaking (affiche, internet, vastgoedadvertentie) de energieklasse (van A tot G) te vermelden. Deze informatie staat op het EPB-certificaat. Bovendien moet er een gratis kopie van het EPB-certificaat beschikbaar zijn voor potentiële huurders of kopers.

Hoe moeten de resultaten van een EPB-certificaat worden geïnterpreteerd?

De letter A tot G stemt overeen met een gestandaardiseerd verbruik. De letter is het resultaat van een berekening op basis van de technische en architecturale kenmerken van het goed die opgetekend werden tijdens het bezoek van de certificateur. De berekening gebeurt in een softwareprogramma dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter beschikking van de certificateur werd gesteld. 

Het verbruik op het certificaat is dus theoretisch en heeft tot doel de vergelijking van de energieprestatie van de verschillende panden die op de markt beschikbaar zijn te vergelijken voor een gegeven gedrag. Dit is het voordeel van het EPB-certificaat  : het geeft een objectief en gemakkelijk te vergelijken resultaat want het houdt geen rekening met het gedrag van de gebruiker of een uitzonderlijk klimatologisch jaar, wat niet mogelijk is wanneer gewoon de (facturen van de) vroegere bewoners worden geraadpleegd.

De volgende infofiche biedt u de kans het resultaat van een EPB-certificaat beter te begrijpen, de aanbevelingen, de opstelling, de definitie van primaire energie, …: “het resultaat van het EPB-certificaat” (.pdf).

Wat is de procedure voor het ondertekenen van de akte of huurovereenkomst?

Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst moet een kopie van het EPB-certificaat aan de nieuwe huurder worden bezorgd en de overeenkomst moet de energieklasse en het niveau van de CO2-uitstoot vermelden. Bij een verkoop moet deze informatie ook in de authentieke akte worden vermeld en moet het originele EPB-certificaat aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd.

Het EPB-certificaat is tien jaar geldig, voor zover Leefmilieu Brussel het niet nietig heeft verklaard als gevolg van werkzaamheden die de energieprestatie van het pand hebben gewijzigd. De nieuwe eigenaar zal het EPB-certificaat kunnen hergebruiken bij een toekomstige transactie. 

Datum van de update: 24/06/2022