U bent hier

Tools voor certificateurs tertiaire eenheden (professionnels)

Leefmilieu Brussel stelt de certificateurs de verschillende hulpmiddelen ter beschikking om hun beroep te kunnen uitoefenen. Die tools zijn eigen aan elk type van erkenning: residentieel, tertiair of openbare gebouwen.

Protocol

Tijdens zijn verplichte bezoek ter plaatse moet de certificateur de regels in acht nemen die worden opgelegd door het protocol voor het vergaren van de informatie die nodig is voor het opstellen van het EPB-certificaat. Het protocol bevat de antwoorden op de vragen die zouden kunnen opduiken tijdens een bezoek of bij het coderen van de gegevens in de software.

Software

Er bestaat software die eigen is aan elk type van certificaat : voor wooneenheden (Certibru-Res), voor kantoren van meer dan 500m² (Certibru-ter) en voor openbare gebouwen (Certibru-publi).

De procedure om een panne te melden

Er is support voorzien voor de software via het mail adres vermeld gedurende uw opleiding. Voor dat u beroep doet op deze dienst raden wij u aan om de lijst met de bekende pannes en de FAQ-EPB-certificaat te raadplegen.

 

Datum van de update: 24/06/2022