U bent hier

Het EPB-certificaat openbaar gebouw ontdekken

Transparantie en voorbeeldfunctie van de publieke organisaties dankzij het EPB-certificaat Openbaar gebouw!

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten gebouwen die worden gebruikt door publieke organisaties een EPB-certificaat Openbaar gebouw uithangen en jaarlijks vernieuwen. Ontdek hieronder de aandachtspunten en de doelstellingen van deze regelgeving.

Wat is een EPB-certificaat Openbaar gebouw?

Een EPB-certificaat Openbaar gebouw geeft de energieprestatie aan van een gebouw dat door de publieke sector wordt gebruikt, op basis van het elektriciteits- en brandstofverbruik gemeten door meters en/of op basis van leveringsgegevens. Het moet zichtbaar worden uitgehangen bij de ingang van alle gebouwen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staan en waarvan ten minste 250 m² wordt gebruikt door publieke organisaties.

Waarom moet men een EPB-certificaat Openbaar gebouw opstellen en uithangen?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nemen gebouwen 73% van het energieverbruik voor hun rekening en alleen al de gebouwen van de tertiaire sector zijn goed voor 35% van het totale energieverbruik van het Gewest. Dit verbruik houdt een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen in en die moet absoluut verminderen om de opwarming van de aarde te bestrijden.
 
Bron: Energiebalans van het Gewest

Het EPB-certificaat Openbaar gebouw is één van de instrumenten die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ontwikkeld om de uitstoot van broeikasgassen te verkleinen van de openbare gebouwen en te voldoen aan de doelstellingen die het zich heeft gesteld in zijn strategie voor de energierenovatie van gebouwen: tegen 2040 komen tot energieneutrale openbare gebouwen.

Het EPB-certificaat Openbaar gebouw berust meer bepaald op drie pijlers:

  • voorbeeldfunctie: de publieke sector geeft het voorbeeld door de energieprestatie van zijn gebouwen te verbeteren en bekend te maken wat zij daartoe heeft ondernomen;
  • meten: om zich te kunnen verbeteren, moet de huidige situatie eerst geëvalueerd worden en om aanbevelingen te kunnen formuleren. Vervolgens moet regelmatig worden gecontroleerd of er acties werden ondernomen om de prestatie van het gebouw te verbeteren. Uiteindelijk is het, zelfs wanneer een gebouw juist geïsoleerd is en de technische installaties efficiënt zijn, essentieel om het energieverbruik regelmatig op te volgen om eventuele onregelmatigheden of storingen op te sporen en meteen in te grijpen. 

Daarom evalueert het EPB-certificaat Openbaar gebouw jaarlijks het verbruik van openbare gebouwen, op basis van metingen van het verbruik die rechtstreeks van de energiemeters worden afgelezen;

  • transparantie: de belastingplichtigen hebben het recht te weten hoeveel energie de openbare gebouwen verbruiken, aangezien zij de uitgaven daarvoor via hun belastingen betalen. Burgers en het personeel van het openbaar gebouw hebben eveneens het recht te weten welke impact de Brusselse openbare gebouwen hebben op de uitstoot van broeikasgassen van het Gewest. 

Dat is de reden waarom dit certificaat voor iedereen te zien moet zijn;

Wat staat er in een EPB-certificaat Openbaar gebouw?

Hoe is het gesteld met de energieprestatie van uw favoriet openbaar gebouw?

Het EPB-certificaat Openbaar gebouw word uitgehangen bij de ingang van elk gebouw dat wordt gebruikt door (een) publieke organisatie(s). Aarzel niet om dit te bekijken om zo meer te weten te komen over de energieprestatie van uw favoriete gebouw en wat de publieke organisatie(s) onderneemt/ondernemen om deze te verbeteren. 

U kunt de energieprestatie van alle gecertificeerde openbare gebouwen in het Brussels Gewest ook gewoon van bij u thuis bekijken! Raadpleeg daarvoor het register van de EPB-certificaten openbaar gebouw.

Datum van de update: 24/06/2022