U bent hier

Een EPB-certificaat openbaar gebouw opstellen of vernieuwen

Uw publieke organisatie is aan de regelgeving EPB-certificering Openbaar gebouw onderworpen. U vindt op deze pagina een overzichtstabel waarmee u in een oogopslag alle te volgen stappen voor het laten opstellen of vernieuwen van een EPB-certificaat Openbaar gebouw ziet. U hebt ook de documenten in uw toolbox en de Certibru Publi software nodig, die toegankelijk zijn via het platform EPB Desk & PLAGE.

 

Toolbox

 

 
picto logiciel certibrures

Platform EPB Desk & PLAGE

      Dat u reeds over een ander EPB-certificaat beschikt (Werkzaamheden, Niet-residentieel) of onder het programma PLAGE valt, betekent niet dat u niet aan de regelgeving EPB Openbaar gebouw moet voldoen. Er bestaan evenwel administratieve vereenvoudigingen en die kunt u hier ontdekken.

Ontdek de actoren

""

De EPB beheeder

 Gemachtigd door de publieke organisatie
 Invoert de gebouwen
 Controleert of ze een certificaat hebben

""

De EPB coordinateur

 Aangewezen door de EPB beheerders
 Voorbereidt de gegevens
 Kiest de certificateur

""

De certificateur

 Erkend door Leefmilieu Brussel
 Stelt het certificaat op

Eerste EPB-certificaat Openbaar gebouw 

De handleiding  (.pdf)

Stap Wie Wat Toelichtingen en formulieren Invoer van gegevens in de software
1 Leiding van de Openbaar gebouw De EPB-beheerder(s) machtigen.

Handleiding, delen 2.1 en 2.2.1

Machtiging van EPB-beheerder

Per e-mail verzenden
2 EPB-beheerder De administratieve details van de Openbaar gebouw invullen Handleiding, deel 2.2.2
De gegevens van de maatschappelijke zetel of de vestigingseenheden (VE's) worden rechtstreeks overgenomen van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
In geval van een wijziging moet u Leefmilieu Brussel hiervan via e-mail op de hoogte brengen.
Handleiding, deel 4.6.1
3 EPB-beheerder De door de Openbaar gebouw gebruikte gebouwen opgeven     
    Welk gebouw opgeven? Handleiding, deel 2.2.3.1 en 2.2.3.2
De VE's gebruiken voor het opgeven van uw gebouwen: 
Handleiding, deel 2.2.3.3

Een gebouw invoeren: Handleiding, deel 4.6.2

Betekenis van de leeswijzers naast de VE's: Handleiding, deel 4.6.1 (Tabel 12)

De Openbaar gebouw heeft meerdere VE's in één gebouw: Handleiding, deel 4.6.3
 

    De Openbaar gebouw heeft een gebouw niet langer in gebruik

/

Schrap uit uw lijst:
Handleiding, deel 4.6.4
    Meerdere publieke gebruikers in het gebouw Handleiding, deel 2.2.3.4  
4 Software Uitmaken of het gebouw gecertificeerd moet worden
Als het statuut is :
 "Te certificeren"  OF
  "Certificaat weldra vervallen":
 volg de volgende stappen
Handleiding, deel 2.2.4 Betekenis van de leeswijzers naast de naam van het gebouw: Handleiding, deel 2.2.4.1 (Tabel 6)
  EPB-beheerder of EPB-coördinator Het gebouw wordt niet gebruikt (bv. wegens werkzaamheden) of u beschikt niet over de verbruiksgegevens?
Vraag aan een afwijking 
Handleiding, deel 2.2.4.2 Handleiding, deel 4.8.5
5 EPB-beheerder De identificatiegegevens aanvullen / Handleiding, deel 4.8.4 (tab Plaats)
    De gebruiksgegevens aanvullen / Handleiding, deel 4.8.5 (tab Publieke gebruikers)
    Per gebouw de EPB-coördinator aanstellen en een overeenkomst ondertekenen. Handleiding deel 2.1 en 2.2.5 
Inhoud van de overeenkomst: Infofiche
Handleiding, deel 4.8.1
6 EPB-coördinator De gegevens voorbereiden

Handleiding deel 2.2.6
Voor te bereiden gegevens voor de certificateur: infofiche

In te voeren algemene gegevens:
Bijlage 1

 

Handleiding, deel 4.8.9 (algemene tab)
7 EPB-coördinator De certificateur aanstellen 

Handleiding deel 2.1 en 2.2.7

Lijst van de erkende certificateurs
 

Handleiding, deel 4.8.2
8 Certificateur Het EPB-certificaat Openbaar gebouw opstellen Protocol
Bijlage 1
Bijlage 2
Handleiding deel 4.8.10.2 (alle tabs)
9 EPB-beheerder Het certificaat aan de Openbaar gebouw overmaken Handleiding deel 2.2.9 U ontvangt een kopie van het certificaat via e-mail zodra het werd opgesteld
10 EPB-coördinator/coördinatrice of EPB-beheerder Het EPB-certificaat Openbaar gebouw uithangen Handleiding deel 2.2.10 /

Een EPB-certificaat Openbaar gebouw vernieuwen

Een EPB-certificaat Openbaar gebouw is één jaar geldig en moet bijgevolg jaarlijks vernieuwd worden. Alle voor het vorige certificaat ingevoerde gegevens worden evenwel bewaard. Alleen de wijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar moeten dus worden ingevoerd.

De handleiding (.pdf)

Stap Wie Wat Toelichtingen en formulieren Invoer van gegevens in de software
1 EPB-beheerder

De gebouwen raadplegen waarvoor het certificaat vernieuwd moet worden.
Als het statuut is :

 "Te certificeren"  OF 
 "Certificaat weldra vervallen":
 volg de volgende stappen

Handleiding, deel 2.3 De software verwittigt u 1 maand voor de vervaldatum van het certificaat via e-mail. Op dat moment moet u de gegevens controleren.
    Controleer of zich wijzigingen hebben voorgedaan bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: maatschappelijke zetel, lijst en namen van de vestigingseenheden In geval van een wijziging moet u Leefmilieu Brussel hiervan via e-mail op de hoogte brengen. /
    De Openbaar gebouw heeft dit gebouw niet langer in gebruik / Schrap uit uw lijst:
Handleiding, deel 4.6.4
    De identificatiegegevens controleren / Handleiding, deel 4.8.4 (tab Plaats)
    De gebruiksgegevens controleren / Handleiding, deel 4.8.5 (tab Publieke gebruikers)
  EPB-beheerder of EPB-coordinator Het gebouw wordt niet gebruikt (bv. wegens werkzaamheden) of u kunt niet beschikken over de verbruiksgegevens?
Gelieve een afwijking aan te vragen.
 
Handleiding, deel 2.2.4.2 Handleiding, deel 4.8.5
    Contact opnemen met de EPB-coördinator om over te gaan tot de vernieuwing.
De voor het gebouw aangeduide EPB-coördinator wordt standaard in de software bewaard. Het is niet nodig om hem de overeenkomst opnieuw 
/ /
    Moet een andere EPB-coördinator aangesteld worden?
Dan moet een nieuwe overeenkomst ondertekend worden.
Handleiding, delen 2.1 en 2.2.5 
Inhoud van de overeenkomst: Infofiche
Handleiding, deel 4.8.1
2 EPB-coördinator Neem contact op met de EPB-coördinator om over te gaan tot de vernieuwing. 
De certificateur die het voorgaande certificaat voor het gebouw heeft opgesteld, wordt automatisch bewaard in de software
/ /
    Moet een andere certificateur/certificatrice aangesteld worden?

Handleiding delen 2.1 en 2.2.7

Lijst van de certificateurs

Handleiding, deel 4.8.2
3 EPB-coördinator

De gegevens voorbereiden. 
De ingevoerde gegevens van het vorige certificaat zijn automatisch bewaard. 

U moet bijgevolg:
De verbruiksgegevens voorbereiden
Aan de certificateur de wijzigingen meedelen die zich sinds het jongste certificaat hebben voorgedaan

Handleiding deel 2.2.6
Voor te bereiden gegevens voor de certificateur, zie infofiche

In te voeren algemene gegevens:
Bijlage 1

Handleiding, deel 4.8.9 (algemene tab)
4 Certificateur Het certificaat vernieuwen Protocol
Bijlage 1
Bijlage 2
Handleiding deel 4.8.10.2 (alle tabs)
5 EPB-beheerder Het certificaat aan de Openbaar gebouw overmaken. Handleiding deel 2.2.9 U ontvangt een kopie van het certificaat via e-mail zodra het werd opgesteld.
6 EPB-coördinator of EPB-beheerder Het EPB-certificaat Openbaar gebouw uithangen Handleiding deel 2.2.10 /

Uw gegevens te allen tijde bijwerken

Verandert u van mailadres? Wij zullen altijd met u contact opnemen via het mailadres dat voor uw account is opgegeven in de software. Het is dus van belang dat u uw gegevens up to date houdt. Daartoe raadpleegt u de handleiding, deel 4.4.2

Verandert u van functie? Vergeet niet de publieke organisatie of de EPB-beheerder te verwittigen, zodat zij of hij iemand anders kunnen aanstellen.

Datum van de update: 15/07/2022