U bent hier

EPB-certificateur worden

Erkenningsaanvragen en toegangsvoorwaarden van de opleiding

Raadpleeg de infofiche om alles te weten te komen over de toelatingsvoorwaarden van de opleiding, de aanvraagprocedure voor de erkenning, en de verplichtingen van de certificateur (het aanvraagformulier voor de erkenning werd als bijlage bij dit document gevoegd).

Raadpleeg ook de competentie-indicatoren voor de EPB-certificateur Wooneenheden. Dit document geeft een opsomming van de competenties die EPB-certificateurs moeten verwerven aan het einde van hun opleiding en waarover ze waarschijnlijk zullen worden ondervraagd tijdens het centraal examen.

Aanvraagformulier voor de erkenning als certificateur (wooneenheden, openbare gebouwen, tertiaire eenheden) Infofiche en aanvraagformulier voor de erkenning als certificateur openbare gebouwen (.pdf) Aanvraagformulier voor de erkenning als certificateur openbare gebouwen(.doc)
Competentie-indicatoren voor de EPB-certificateur Wooneenheden    Competentie-indicatoren voor de EPB-certificateur Wooneenheden (.pdf)  
Formulier voor de wijziging van de gegevens van de "certificateur" (natuurlijke persoon)    Formulier voor de wijziging van de gegevens van de aanvrager van de erkenning (natuurlijke persoon)(.doc)
Datum van de update: 24/06/2022