U bent hier

EPB-certificateur worden

Erkenningsaanvragen en toegangsvoorwaarden van de opleiding

Raadpleeg de infofiche om alles te weten te komen over de toegangsvoorwaarden van de opleiding, de aanvraagprocedure voor de erkenning, en de verplichtingen van de certificateur (het aanvraagformulier voor de erkenning is als bijlage bij dit document gevoegd).

Aanvraagformulier voor de erkenning als certificateur (wooneenheden, openbare gebouwen, tertiaire eenheden) Infofiche en aanvraagformulier voor de erkenning als certificateur openbare gebouwen (.pdf)           Aanvraagformulier voor de erkenning als certificateur openbare gebouwen(.doc)          
Formulier voor de wijziging van de gegevens van de "certificateur" (natuurlijke persoon)    Formulier voor de wijziging van de gegevens van de aanvrager van de erkenning (natuurlijke persoon)(.doc)    
Datum van de update: 28/09/2020