U bent hier

Wat is een EPB-certificaat Openbaar gebouw?

Het “EPB-certificaat openbaar gebouw” geeft de globale energieprestatie van een openbaar gebouw op. Dit resultaat wordt berekend op basis van het verbruik van de openbare gebruikers die het gebouw betrekken.

Bedoeling is de bezoekers en de gebruikers te informeren over het reële verbruik van het gebouw, de evolutie die het doormaakt, de CO2-uitstoot en de maatregelen voor een betere energieprestatie.

Dit certificaat dient men jaarlijks up te daten en moet men aan de ingang van het gebouw ophangen. 

Het Instituut publiceert het repertorium van de gecertificeerde openbare gebouwen met daarin, per openbare dienst of instelling en per categorie, de gecertificeerde openbare gebouwen en de prestatie-indicatoren die op het laatste gevalideerde certificaat staan:

Wat is een openbaar gebouw in de EPB-betekenis?

Een openbaar gebouw is een gebouw dat geheel of gedeeltelijk over een oppervlakte van meer dan 250 m² door een overheidsinstelling wordt ingenomen. Een overheidsinstelling is :

  • een overheid (bestuur, ministerie, instelling van openbaar nut,...) of
  • een privaat- of publiekrechtelijke instelling die een openbare dienst verleent in het gebouw en grotendeels gefinancierd of beheerd wordt door een overheid (school binnen het confessioneel-onderwijsnet, ziekenhuis, rusthuis, ...).
Datum van de update: 28/09/2020