U bent hier

Tools voor certificateurs wooneenheden (professionnels)

Leefmilieu Brussel stelt de certificateurs de verschillende hulpmiddelen ter beschikking om hun beroep te kunnen uitoefenen. Die tools zijn eigen aan elk type van erkenning: residentieel, tertiair of openbare gebouwen.

Protocol

Tijdens zijn verplichte bezoek ter plaatse moet de certificateur de regels in acht nemen die worden opgelegd door het protocol voor het vergaren van de informatie die nodig is voor het opstellen van het EPB-certificaat. Het protocol bevat de antwoorden op de vragen die zouden kunnen opduiken tijdens een bezoek of bij het coderen van de gegevens in de software.

Als u bij het opstellen van een certificaat wordt geconfronteerd met een situatie die niet of onvoldoende wordt beschreven in het protocol, dan vindt u mogelijk het antwoord op uw vraag bij de FAQ - EPB-certificaten. Is dit niet het geval, stuur dan een e-mail naar onze helpdesk (CertiBru-Res) zodat we met uw hulp het systeem van de EPB-certificatie verder kunnen verbeteren.

Opnameformulier

Tijdens zijn bezoek noteert de certificateur op het opnameformulier alles wat hij zal nodig hebben voor het coderen in de software op basis waarvan het EPB-certificaat zal worden uitgereikt. 

Software

Sinds het uitkomen van de nieuwe software zijn er twee onderscheiden tools ter beschikking gezet van de certificateurs voor het opstellen van EPB-certificaten voor wooneenheden:

  • De berekeningssoftware “CertiBru-Res” van type standalone. De werkbestanden die in deze berekeningssoftware gerealiseerd worden, zijn opgeslagen op de computer van de certificateur.
  • De webapplicatie EPB Desk die het verzenden en beheer van de certificaten toelaat (updates, aanvragen tot wijzigingen, beheer van de adressen,…).

Wanneer de certificateur het EPB-certificaat afzet via de berekeningssoftware, wordt het werkbestand naar de centrale server verstuurd. Vanaf dit moment is het EPB-certificaat toegankelijk via de EPB Desk, zowel het PDF-formaat als het bestand waarop het gebaseerd is.

Indien de applicatie abnormaal functioneert (het niet berekenen, stoppen van de applicatie, onmogelijkheid om in te loggen, onmogelijkheid om de ingevoerde gegevens te terug ter krijgen, enz.) dan vindt u mogelijk de oplossing bij de FAQ - EPB-certificaten. Is dit niet het geval, stuur dan een e-mail naar onze helpdesk (CertiBru-Res) met een precieze beschrijving van de panne.

De toegang tot de tools

De berekeningssoftware “CertiBru-Res” kan gedownload worden via de pagina https://www.peb-epb.brussels/index.html (download link + handleiding voor de installatie). Het is niet nodig zich in deze software in te loggen om de gegevens van een wooneenheid in te geven.

Het is noodzakelijk in te loggen in de berekeningssoftware om operaties gelinkt aan de EPB Desk uit te voeren, zoals: een certificaat afzetten, een adres selecteren of de goedkeuring van een niet geregistreerd adres.

De toegang aan de webapplicatie EPB Desk gebeurt via https://www.peb-epb.brussels/frontoffice. U moet inloggen met uw identificatienummer dat u kan terugvinden op de kennisgeving van uw erkenning.

Datum van de update: 12/03/2020
Documenten: 

Formulieren

Handleiding : 

Infofiche :

Protocol versie 2.3 (juni 2019)  :

E-News online: residentiële certificatie