U bent hier

Tools voor certificateurs openbare gebouwen (professionnels)

Leefmilieu Brussel stelt de certificateurs de verschillende hulpmiddelen ter beschikking om hun beroep te kunnen uitoefenen. Die tools zijn eigen aan elk type van erkenning : residentieel, tertiair of openbare gebouwen.

Protocol

Tijdens zijn verplichte bezoek ter plaatse moet de certificateur de regels in acht nemen die worden opgelegd door het protocol voor het vergaren van de informatie die nodig is voor het opstellen van het EPB-certificaat openbaar gebouw. Het protocol bevat de antwoorden op de vragen die zouden kunnen opduiken tijdens een bezoek of bij het coderen van de gegevens in de software.

Als u bij het opstellen van een certificaat wordt geconfronteerd met een situatie die niet of onvoldoende wordt beschreven in het protocol, dan vindt u mogelijk het antwoord op uw vraag bij de FAQ-EPB-certificaat. Is dit niet het geval, stuur dan een e-mail naar onze helpdesk (CertiBru-Publi) zodat we met uw hulp het systeem van de EPB-certificatie openbaar gebouw verder kunnen verbeteren.

Software

De EPB-certificaten openbare gebouwen worden uitsluitend met de volgende software opgesteld : EPB Desk.

De procedure om een panne te melden

Er is support voorzien voor de software via het mail adres in de softwarehandleiding bepaald. Voor dat u beroep doet op deze dienst raden wij u aan om de lijst met de bekende pannes en de FAQ-EPB-certificaat te raadplegen.

Datum van de update: 08/04/2020
Documenten: 
Fomulieren
Protocol (versie juni 2019)
Presentatiedia’s van de infosessie van 27 mei 2019
E-News online: certificatie van openbare gebouwen