U bent hier

EPB-adviseur

Om de naleving van de EPB-eisen en de EPB-procedure voor nieuwbouwprojecten (of met nieuwbouw gelijkgestelde projecten) of zware renovaties te garanderen, moet de bouwheer een EPB-adviseur aanduiden. Voor eenvoudige renovaties is de aanstelling van een EPB-adviseur facultatief en mag deze taak worden waargenomen door de architect.

Bij eenvoudige renovaties waarvoor de medewerking van een architect niet vereist is, kan de aangever ook beslissen om deze rol op zich te nemen. De lijst van werken waarvoor de medewerking van een architect niet vereist is, werd door de Regering vastgesteld in een besluit van 13 november 2008, het zogenaamde besluit van werken ‘van geringe omvang’.

De EPB-adviseur heeft een erkende opleiding gevolgd en beschikt over een erkenning als EPB-adviseur die werd uitgereikt door Leefmilieu Brussel voor werken die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden uitgevoerd.

Voor projecten waarvan de stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend vanaf 01/01/2015, moet de aanduiding gebeuren vóór het indienen van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Voor projecten ingediend vóór deze datum, moet de aanduiding, indien verplicht, gebeuren voorafgaand aan de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden aan Leefmilieu Brussel.

De belangrijkste taken van een EPB-adviseur zijn :

  • voor projecten waarvan de stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend vanaf 01/01/2015, de ontwerper van bij de schetsfase informeren over de eisen waaraan het project onderworpen zal zijn en de gevolgen in termen van energieprestatie van de beoogde architecturale keuzes. Indien zijn aanduiding verplicht is, stelt hij het EPB-voorstel op dat aan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet worden toegevoegd.
  • evalueren en de vaststelling doen van de maatregelen die getroffen zijn om aan de EPB-eisen te voldoen die in het EPB-voorstel vermeld staan,
  • simuleren van de energieprestatie en het comfort van het gebouw, en bepalen of de bekomen resultaten aan de vereiste peilen beantwoorden,
  • indien hij vaststelt dat het project, tijdens de werkzaamheden, afwijkt van de vereiste peilen, de bouwheer en de architect hiervan op de hoogte brengen,
  • de uiteindelijke EPB-eisen berekenen, d.w.z. deze van het gebouw zoals het gebouwd of gerenoveerd werd.

De onderstaande infofiche geeft een overzicht van de opdrachten en de aansprakelijkheid van de EPB-adviseur.

Erkenningsvoorwaarden om EPB-adviseur te worden

Datum van de update: 11/03/2021