U bent hier

Eisen en procedures

Wanneer aan een gebouw werken worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, moeten die werken voldoen aan een aantal technische eisen voor de verbetering van de energieprestatie en het binnenklimaat van de gebouwen. Met andere woorden, het primaire energiegebruik en de CO2-emissies van het gebouw moeten verminderen en het comfort moet verhogen.

Om te garanderen dat de werken de EPB-eisen naleven, wordt de bouwheer bijgestaan door een architect en in sommige gevallen door een EPB-adviseur.  Hun rol is de bouwheer te helpen met het volgen van de procedure en het invullen van de daaraan verbonden administratieve formulieren.

Uw bouwaanvraag werd ingediend voor 2/7/2008, de EPB-regelgeving was op deze datum nog niet van toepassing.

Datum van de update: 11/03/2021