U bent hier

De wetgeving

Hieronder kunt u de gecoördineerde wetsteksten van het luik “EPB-werkzaamheden” van de regelgeving betreffende de energieprestatie van gebouwen raadplegen (klik hier indien u de ongecoördineerde versies wenst te raadplegen):

De Europese richtlijnen :

De Brusselse ordonnanties :

De uitvoeringsbesluiten van de Brusselse Regering :

De bijlagen die in voege zijn staan in vet weergegeven in de tabel.

Nr Naam Beschrijving Betroffen eisen Periode toepassing
I Bestemmingen Definitie van de bestemmingen - 02/07/2008 > 30/06/2017
II EPW Berekeningsmethode van de EnergiePrestatie van Wooneenheden E-peil en Oververhitting 02/07/2008 > 31/12/2013
III EPU Berekeningsmethode van de EnergiePrestatie voor Niet-residentieel
(kantoren/diensten en onderwijs)
E-peil 02/07/2008 > 31/12/2013
IV U/R Umax- en Rmin-waarden Isolatie en K-peil 02/07/2008 > 31/12/2013
V BK Behandeling van bouwknopen
(EPB-aanvaarde bouwknopen)
≤ 2014 : K-peil
2015 ≤ : NEV, PEV en Oververhitting
02/07/2011 > …
VI HVR Voorzieningen en methode voor Hygiënische Ventilatie voor Residentieel Hygiënische Ventilatie 02/07/2008 > 30/06/2017
VII HVNR Voorzieningen en methode voor Hygiënische Ventilatie voor Niet-Residentieel Hygiënische Ventilatie 02/07/2008 > 30/06/2017
VIII TI Beschrijving van de eisen voor de Technische Installaties Technische Installaties 02/07/2008 > …
IX EPW Berekeningsmethode van de EnergiePrestatie van Wooneenheden ≤ 2014 : E-peil en Oververhitting
2015 ≤ : NEV, PEV en Oververhitting
01/01/2014 > 30/06/2017
X EPU Berekeningsmethode van de EnergiePrestatie voor Niet-residentieel
(kantoren/diensten en onderwijs)
 ≤ 2014 : E-peil
2015 ≤ : NEV, PEV
01/01/2014 > 30/06/2017
XI U/R Umax- en Rmin-waarden ≤ 2014 : K-peil en Isolatie
2015 ≤ : Isolatie
01/01/2014 > 30/06/2017
XII EPW Berekeningsmethode van de EnergiePrestatie van Wooneenheden NEV, PEV en Oververhitting 01/07/2017 > 31/12/2018
XIII EPN Berekeningsmethode van de EnergiePrestatie voor Niet-residentieel PEV 01/07/2017 > 31/12/2018
XIV U/R Umax- en Rmin-waarden Isolatie 01/07/2017 > 31/12/2020
XV HVR Voorzieningen en methode voor Hygiënische Ventilatie voor Residentieel Hygiënische Ventilatie 01/07/2017 > 31/12/2018
XVI HVNR Voorzieningen en methode voor Hygiënische Ventilatie voor Niet-Residentieel Hygiënische Ventilatie 01/07/2017 > 31/12/2018
XVII EPW Berekeningsmethode van de EnergiePrestatie van Wooneenheden NEV, PEV en Oververhitting 01/01/2019 > 31/12/2020
XVIII EPN Berekeningsmethode van de EnergiePrestatie voor Niet-residentieel PEV 01/01/2019 > 31/12/2020
XIX HVR Voorzieningen en methode voor Hygiënische Ventilatie voor Residentiee Hygiënische Ventilatie 01/01/2019 > 31/12/2022
XX HVNR Voorzieningen en methode voor Hygiënische Ventilatie voor Niet-Residentieel Hygiënische Ventilatie 01/01/2019 > 31/12/2022
XXI EPW Berekeningsmethode van de EnergiePrestatie van Wooneenheden NEV, PEV en Oververhitting  01/01/2021 > 31/12/2022
XXII EPN Berekeningsmethode van de EnergiePrestatie voor Niet-residentieel PEV  01/01/2021 > 31/12/2022
XXIII U/R Umax waarden Isolatie 01/01/2021 > …
XXIV EPW Berekeningsmethode van de EnergiePrestatie van Wooneenheden NEV, PEV en Oververhitting 01/01/2023 > …
XXV EPN Berekeningsmethode van de EnergiePrestatie voor Niet-residentieel PEV 01/01/2023 > …
XXVI HVR Voorzieningen en methode voor Hygiënische Ventilatie voor Residentieel Hygiënische Ventilatie 01/01/2023 > …
XXVII HVNR Voorzieningen en methode voor Hygiënische Ventilatie voor Niet-Residentieel Hygiënische Ventilatie 01/01/2023 > …

De ministeriële besluiten van het Brussels Gewest :

De bijlagen die in voege zijn staan in vet weergegeven in de tabel

Nr Beschrijving Periode toepassing
1 Bepaling van de reductiefactoren voor ventilatie (voor vraaggestuurde systemen) in residentiele gebouwen (EPW) 01/01/2021 > …
3 Inrekening van een combilus in het kader van de energieprestatieregelgeving 01/01/2021 > …
4 Berekeningsmethode van de energieprestatie van een systeem van externe warmtelevering 01/01/2021 > …
5 Specificaties voor de bepaling van het thermisch rendement van het warmteterugwinapparaat 01/01/2021 > …

De bijlagen die in voege zijn staan in vet weergegeven in de tabel

Nr Beschrijving Periode toepassing
1 Specificaties van de exacte berekening van de invloed van lineaire en puntbouwknopen op de totale warmtestroom 01/01/2019 > …
2 Regels voor bepalen van de toegankelijkheid van een opening voor intensieve ventilatie vanuit de buitenomgeving 01/01/2019 > …
3 Inrekening van een combilus in het kader van de energieprestatieregelgeving 01/01/2019 > 31/12/2020
4 Berekeningsmethode van de energieprestatie van een systeem van externe warmtelevering 01/01/2019 > 31/12/2020
5 Testomstandigheden voor bepaling van de COPtest en aanvullende bepalingen voor berekening van de SPF voor warmtepompen 01/01/2019 > …

De bijlagen die in voege zijn staan in vet weergegeven in de tabel.

Nr Beschrijving Periode toepassing
1 Specificaties voor de meting van de luchdichtheid van gebouwen 01/07/2017 > …
2 Specificaties voor het inrekenen van een combilus 01/07/2017 > 31/12/2018
3 Specificaties van de testcondities voor het bepalen van CEPtest en bepalingen voor het berekenen van de SPF voor warmtepompen met directe warmtewisseling en warmtepompen die oppervlaktewater, een riolering of het effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie als warmtebron gebruiken 01/07/2017 > 31/12/2018
4 Specificaties voor de in situ meting van het elektrisch vermogen van ventilatoren 01/07/2017 > …
5 Specificaties voor het in rekening brengen van de voorkoeling van ventilatielucht met een aarde-lucht warmtewisselaar 01/07/2017 > …
6 Specificaties voor de bepaling van het thermisch rendement van het warmteterugwinapparaat 01/07/2017 > 31/12/2020

De bijlagen die in voege zijn staan in vet weergegeven in de tabel.

Nr Beschrijving Periode toepassing
1 Bepaling van de reductiefactoren voor warmteterugwinning uit de doucheafloop 01/01/2014 > …
2 Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regeleving 01/01/2014 > 30/06/2017
3 Inrekenen van een combilus in het kader van de EPB-regelgeving 01/01/2014 > 30/06/2017
4 Voorkoeling van ventilatielucht met een aarde-lucht warmtewisselaar 01/01/2014 > 30/06/2017
5 Bepaling van de reductiefactoren voor ventilatie voor vraaggestuurde systemen in EPB-eenheden Kantoren en diensten of Onderwijs 01/01/2014 > …
6 Specificaties en erkenningsprocedure van rekenprogramma’s voor de bepaling van de hulpvariabele L in het kader van EPB-regelgeving 01/01/2014 > …
7 Specificaties voor de testcondities voor het bepalen van COPtest en de bepalingen voor het berekenen van de SPF voor warmtepompen met directe warmtewisseling en warmtepompen die oppervlaktewater als warmtebron gebruiken 01/01/2014 > 30/06/2017
8 Rekenregels voor de bepaling van lineaire en puntwarmtedoorgangscoëfficiënten van bouwknopen 01/01/2014 > 31/12/2018
9 Bepaling van de reductiefactoren voor ventilatie (voor vraaggestuurde systemen) in de residentiele gebouwen (EPW) 01/01/2015 > 31/12/2020
Datum van de update: 03/10/2022