U bent hier

Documentatie bestemd voor professionelen (professionnels)

Tabbladmodellen voor het logboek (enkel “recto” afdrukken) en stappenplan 

Formulieren

 • Erkenningsaanvraagformulier voor erkende EPB-verwarmingsketeltechnicus, EPB-verwarmingsadviseur type 1 en type 2:  (.pdf - .doc)
 • Formulier voor een verzoek tot afwijking aan een eis (.pdf -.doc)

Modellen van attesten en informaticatools (te sturen naar: attesten_verwarmingepb@leefmilieu.brussels)

 • EPB-periodieke controleattest - gedetaillerde versie (.pdf) - korte versie (.pdf)  (.xlsm)
 • EPB-opleveringattest - gedetaillerde versie (.pdf) - korte versie (.pdf)  (.xlsm)
 • Diagnoseverslag van een verwarmingssysteem - onderdeel "EPB-eisen" (.pdf)
 • Bijlage : resultaten van de analyze van de verbrandingsgassen ( < 1 MW) (.pdf)
 • Bijlage : resultaten van de analyze van de verbrandingsgassen ( ≥ 1 MW) (.pdf)

Tools voor de EPB verwarmingsdiagnose type 2

Cursusmodules

 • Document over de reglementaire handelingen en erkenningen waarin de wijzigingen zijn aangegeven (.pdf)
 • Document over de EPB-eisen die van toepassing zijn op verwarmings- en klimaatregelingssystemen waarin de wijzigingen zijn aangegeven (.pdf)

Oude cursusmodules (in herziening)

Opmerking: De pedagogische hulpmiddelen "atmosferische gasketels en ketels met premixbrander" en "doorstroomgasboilers" zijn enkel op aanvraag, via e-mail, beschikbaar.

Infofiches

Datum van de update: 03/08/2020
Wetgeving: 
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2018 betreffende de reglementaire handelingen en erkenningen : Staatsblad – ( .doc)
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2018 betreffende de voor de verwarmingssystemen en klimaatregelingssystemen geldende EPB-eisen: Staatsblad – (.doc )

Besluiten opgeheven door de besluiten van 21 juni 2018

 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode - staatsblad
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2012  tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode - staatsblad
 •  Omzendbrief van 24 januari 2013 over de toepassing van een aantal bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode - staatsblad