U bent hier

EPB-periodieke controle van de verwarmingsketels: verplicht, goed voor uw comfort en voor het klimaat

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de verwarming van gebouwen verantwoordelijk voor bijna 70 % van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) en vertegenwoordigt ze tot 56 % van de energiefactuur.  De EPB-verwarmingsreglementering is een van de voornaamste hulpmiddelen die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden ingevoerd om het energieverbruik te verminderen en de doelstellingen voor de vermindering van BKG te bereiken.

Sinds 1 januari 2011 legt de EPB-verwarmingsreglementering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalde vereisten en controles op voor alle centrale verwarmingsinstallaties en sinds 1 januari tevens waterverwarmingstoestellen op gas die een of meer  verwarmingsketels omvatten en op gas of stookolie werken. 

Sinds1 januari 2019 (zie verder) zijn wijzigingen in de reglementering van kracht. Tegelijk zal de controle op de uitvoering van de handelingen die in deze reglementering zijn voorzien, worden versterkt.

Wat zijn uw verplichtingen?

1. EPB-periodieke controle van uw verwarmingsketel

Indien u een verwarmingsketel hebt, is een EPB-periodieke controle door een erkend vakman vereist. Deze controle omvat een onderhoud van de ketel en van het rookafvoersysteem, de regeling van de brander indien nodig en het nazicht van bepaalde eisen die met name verband houden met de uitstoot van de ketel in werking. De frequentie van de controle varieert in functie van de brandstof:

  • om de 2 jaar voor de verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen op gas;
  • 1 keer per jaar voor de verwarmingsketels op stookolie.

2. EPB-oplevering van uw nieuw verwarmingssysteem

Als u uw oude verwarmingsketel vervangt of als u er een nieuwe installeert, moet een EPB-oplevering van uw verwarmingssysteem door een erkend vakman worden uitgevoerd. Deze oplevering heeft als doel te laten controleren of de installatie correct plaatsvond wat betreft de afstelling, de isolatie van de buizen, de ventilatie van het stooklokaal, de kwaliteit van de verbranding en de gasuitstoot, de trek van de schoorsteen, ...

3. Door een erkend vakman 

Bijna 2100 professionelen kunnen de periodieke controle van de verwarmingsketels uitvoeren en ongeveer 700 professionelen kunnen de verwarmingssystemen opleveren.  De lijsten met de erkende vaklui zijn beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel.

Een correct geïnstalleerde, propere en goed afgestelde verwarmingsketel verbruikt veel minder energie dan een verwaarloosde installatie.  De levensduur is ook veel langer.  Een slecht beheerd verwarmingssysteem daarentegen blijkt zeer energieverslindend en bijzonder vervuilend te zijn ... en zelfs gevaarlijk voor de gebruikers van een gebouw.

De EPB-periodieke controle, meer dan een onderhoud

Uw verwarmingsketel laten onderhouden wordt aanbevolen, maar dit onderhoud wil niet zeggen dat de EPB-periodieke controle van uw verwarmingsketel, die door een erkend EPB-verwarmingsinstallateur  moet worden uitgevoerd, in orde is. De EPB-priodieke controle omvat een onderhoud van de verwarmingsketel.  Dit wordt duidelijk (voor gas) uitgelegd op de website van Sibelga.

Wees aandachtig wanneer u een ‘onderhoudscontract’ aangaat met een energieleverancier of een ketelfabrikant. Dit soort contracten laat u niet altijd toe om aan uw verplichtingen te voldoen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is het belangrijk dat  de benaming EPB-periodieke controle’ wordt opgenomen en dat deze zal uitgevoerd worden door een technicus die erkend is door leefmilieu Brussel.

Waar vindt u een erkend vakman om deze controles uit te voeren?

De handelingen die beschreven staan in de reglementering moeten worden uitgevoerd door een vakman die erkend is door Leefmilieu Brussel. U vindt ze in de onderstaande lijsten:

  • een EPB-verwarmingsketeltechnicus GI, GII of L voor de periodieke controle van uw verwarmingsketel (in functie van de brandstof en het type brander);
  • een EPB-verwarmingsadviseur type 1 of type 2 (in functie van het vermogen en het aantal verwarmingsketels) voor de oplevering van uw verwarmingssysteem.

Wijzigingen sinds 1 januari 2019

Sinds 1 januari 2019 is de EPB-verwarmingsreglementering veranderd.  Dit zijn de voornaamste wijzigingen:

  • de frequentie van de controle: om de 2 jaar voor gas in plaats van om de 3 jaar
  • het toepassingsveld: het gaat om alle verwarmingsketels en alle gasgeisers 
  • het nagaan om het toestel geschikt  is om op rijk gas te werken
  • de verhoging van de controles: er zullen controles plaatsvinden om te controleren of de handelingen die door de reglementering worden voorzien, goed zijn uitgevoerd, o.a. om veiligheids- en gezondheidsredenen.

Link met de omschakeling van het gas

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat gebruikmaakt van “arm gas” (met lage calorische waarde) zal geleidelijk omschakelen naar “rijk gas” (met hoge calorische waarde) omwille van de bevoorrading.  Het Brussels gasnetwerk dat verdeeld is over 4 afzonderlijke zones zal tussen 2020 en 2023 omschakelen naar rijk gas.

Alle Brusselse gezinnen zijn bij deze omschakeling betrokken en zullen te zijner tijd het nodige moeten doen om hun apparaten voor te bereiden op het gebruik van rijk gas. 

Om uw apparaten met aardgas voor te bereiden op het gebruik van dit nieuwe gas kan u de verificatie van de compatibiliteit aan de verplichte EPB-periodieke controle van uw verwarmingsketel koppelen en zo bijkomende kosten vermijden!

Bovendien een gewestelijke premie gelanceerd om de kansarme gezinnen te helpen de EPB-periodieke controle te laten uitvoeren.  Meer info: https://gasverandert.brussels/

Nog vragen?

Vervangen door: Neem contact op met Homegrade

Datum van de update: 03/08/2020