U bent hier

EPB-reglementering voor klimaatregeling

Net zoals verwarmingssystemen kunnen slecht geïnstalleerde of slecht onderhouden klimaatregelingssystemen zeer energieverslindend worden.

Daarom heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voorzien in de EPB-reglementering voor klimaatregeling die voor alle klimaatregelingssystemen van meer dan 12 kW (koelvermogen) de volgende elementen vastlegt:

 • een reeks EPB-eisen;
 • een minimaal onderhoud;
 • een EPB-diagnose klimaatregeling.

Deze bepalingen zijn in werking getreden op 01-09-12.

Wijzigingen op 1 januari 2019:

De EPB-verwarmingsreglementering heeft het voorwerp uitgemaakt van wijzigingen die hebben geleid tot twee nieuwe besluiten die op 01/01/2019 in werking treden.

De voornaamste aanpassingen zijn de volgende:

 • Link tussen de EPB-reglementering voor klimaatregeling en de EPB-verwarmingsreglementering die zijn opgenomen in dezelfde besluiten.
 • De benaming van de professionelen die erkend zijn in het kader van de reglementering werd gewijzigd: “controleur EPB-klimaatregeling” wordt “adviseur EPB-klimaatregeling”.
 • De technische eisen werden herzien, rekening houdend met de technische en economische haalbaarheid.
Datum van de update: 01/09/2020
Documenten: 

Cursusmodules

 • Document over de reglementaire handelingen en erkenningen die de wijzigingen aangeven (.pdf)
 • Document over de EPB-eisen die van toepassing zijn op verwarmings- en klimaatregelingssystemen die de wijzigingen aangeeft (.pdf)
 • Minimumprogramma voor het onderhoud van klimaatregelingssystemen - handleiding (.pdf)
 • Minimumprogramma voor het onderhoud van klimaatregelingssystemen - frequentietabel (.pdf)
 • Module logboek (.pdf)
 • Technische module - Hoofdstuk 2: Het koelcircuit (.pdf)
 • Technische module - Hoofdstuk 4: De onderdelen van de klimaatregelingssystemen (.pdf)
 • Technische module - Hoofdstuk 6: Meting/telling (.pdf)
 • Technische module - Hoofdstuk 7: Metingen (.pdf)
 • Technische module - Hoofdstuk 9: Begrippen inzake waterbehandeling (.pdf)

Oude cursusmodules

 • De EPB-reglementering voor klimaatregeling - (Reglementaire module) (.pdf)
 • De uitvoering van de periodieke controle - Voor professionals van de klimaatregeling: controleurs (.pdf)
Wetgeving: 
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2018 betreffende de handelingen en erkenningen : (Staatsblad) –  (.doc)
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2018 betreffende de voor de verwarmingssystemen en klimaatregelingssystemen geldende EPB-eisen: (Staatsblad) – (.doc)
 • 21/03/14: Ministerieel besluit tot vastlegging van de voorschriften met betrekking tot het minimale onderhoud van de klimaatregelingssystemen in het kader van de reglementering betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen - staatsblad
 • 21/03/14: Ministerieel besluit tot vastlegging van de minimale inhoud van het logboek van klimaatregelingssystemen - staatsblad

Besluit ingetrokken bij de besluiten van 21 juni 2018

 • Besluit van 15 december 2011 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het onderhoud en de controle van klimaatregelingssystemen en betreffende de geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbating - staatsblad
Contact: 

Diverse helpdesks staan tot uw beschikking om uw vragen te beantwoorden: