U bent hier

Wetgeving

Hieronder vindt u de wettelijke teksten betreffende het luik « EPB-verwarming en –klimaatregeling ».

De Europese richtlijnen

De Brusselse ordonnanties

De uitvoeringsbesluiten van de Brusselse Regering :

Uitvoeringsbesluiten van toepassing voor EPB-verwarming en klimaatregelingssystemen

Oude uitvoeringsbesluiten van de EPB-reglementering voor verwarmingen klimaatregeling:

  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2018 betreffende de reglementaire handelingen en erkenningen : Staatsblad (.pdf) ( .doc) 
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2018 betreffende de voor de verwarmingssystemen en klimaatregelingssystemen geldende EPB-eisen: Staatsblad (.pdf) – (.doc ) 
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode (opgeheven door de besluiten van 21 juni 2018) - staatsblad
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2012  tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode (opgeheven door de besluiten van 21 juni 2018) - staatsblad 
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 betreffende het onderhoud en de controle van klimaatregelingssystemen en betreffende de geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbating (opgeheven door de besluiten van 21 juni 2018) - Staatsblad
  • Omzendbrief van 24 januari 2013 over de toepassing van een aantal bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode (opgeheven door de besluiten van 21 juni 2018) - staatsblad

Ministeriële besluiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ministeriële besluiten van toepassing voor klimaatregelingssystemen

  • 21/03/14: Ministerieel besluit tot vastlegging van de voorschriften met betrekking tot het minimale onderhoud van de klimaatregelingssystemen in het kader van de reglementering betreffende de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen - staatsblad
  • 21/03/14: Ministerieel besluit tot vastlegging van de minimale inhoud van het logboek van klimaatregelingssystemen - staatsblad
Datum van de update: 31/03/2022