U bent hier

Wetgeving

Hieronder vindt u de wettelijke teksten betreffende het luik « EPB-verwarming en –klimaatregeling ».

De Europese richtlijnen

De Brusselse ordonnanties

De uitvoeringsbesluiten van de Brusselse Regering :

Uitvoeringsbesluiten van toepassing voor EPB-verwarming en klimaatregelingssystemen

  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2018 betreffende de reglementaire handelingen en erkenningen : Staatsblad (.pdf)( .doc)
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2018 betreffende de voor de verwarmingssystemen en klimaatregelingssystemen geldende EPB-eisen: Staatsblad (.pdf) – (.doc )

Uitvoeringsbesluiten opgeheven door de besluiten van 21 juni 2018:

  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode - staatsblad
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2012  tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingsperiode - staatsblad
  •  Omzendbrief van 24 januari 2013 over de toepassing van een aantal bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode - staatsblad

Ministeriële besluiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ministeriële besluiten van toepassing voor klimaatregelingssystemen

  • 21/03/14: Ministerieel besluit tot vastlegging van de voorschriften met betrekking tot het minimale onderhoud van de klimaatregelingssystemen in het kader van de reglementering betreffende de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen - staatsblad
  • 21/03/14: Ministerieel besluit tot vastlegging van de minimale inhoud van het logboek van klimaatregelingssystemen - staatsblad
Datum van de update: 16/10/2020