U bent hier

Toolbox Professionals EPB-verwarming en -klimaatregeling

 

Pedagogische documentatie

«Reglementering»

 

Infofiches en formulieren

 

Wetgeving

 

Facilitator duurzame gebouwen

Vragen EPB-verwarming en klimaatregeling

 

Invultoftware voor attesten

Nog niet beschikbaar

 

Tutorials en handleiding software "

Nog niet beschikbaar

 

Helpdesk Software voor attesten

Nog niet beschikbaar

 

 

Attestmodellen en software audit H100

 

 

E-News EPB-verwarming

 

 

E-News EPB-klimaatregeling

Nog niet beschikbaar

 

Aanvraagformulier voor erkenningen

 

 

EPB-opleidingen

 

Modellen van attesten

De informatie die de professional aan Leefmilieu Brussel doorgeeft, is vastgelegd in het uitvoeringsbesluit "Handelingen » EPB verwarmings- en klimaatregeling ". Leefmilieu Brussel biedt modellen aan die aan deze criteria voldoen. Een erkende professional mag geen andere modellen gebruiken zonder de voorafgaande toestemming van Leefmilieu Brussel.

Sinds 1 januari 2020 moeten alle attesten en verslagen naar Leefmilieu Brussel gestuurd worden op deze adressen:

Leefmilieu Brussel ontwikkelt een software om de opmaak en het beheer van de attesten van EPB-periodieke controle, EPB-oplevering en de verslagen van EPB-diagnose verwarming of klimaatregeling te vergemakkelijken. Deze software wordt binnenkort beschikbaar gesteld.

Tools EPB-diagnose

Tool en modellen voor het opstellen van een verslag EPB-diagnose voor verwarmingssystemen type 2 :

Tool voor het opstellen van een verslag EPB diagnose klimaatregeling

E-news EPB-verwarming

Blijf geïnformeerd, schrijf u in op de nieuwsbrief bestemd voor professionelen actief in het domein van de regelmentering EPB-verwarming.

E-news 34 december 2020 (.pdf)

 • Onze infoavonden van 8 en 15 december 2020 
 • Stel uw vragen vanaf januari 2021 aan de Facilitator Duurzame Gebouwen 
 • Nieuwe webpagina’s 
 • De E-nieuwsbrieven in 2021

E-News 33: November 2020 (.pdf)

 • COVID-19: Plaatsbezoeken

E-News 32: November 2020 (.pdf)

 • uitnodiging webinar: Software attesten epb verwarming in het Brussels gewest

E-News 31: November 2020 (.pdf)

 • Een toestel stilleggen in geval van gevaar
 • CO meten in de omgevingslucht van open toestellen
 • Veiligheidsinrichtingen controleren

E-News 30: September 2020 (.pdf)

 • De gratis software voor het ingeven van uw attesten is binnenkort beschikbaar  
 • De omschakeling op rijk aardgas van 500.000 toegangspunten in Brussel is gestart! 
 • Informatiesessies georganiseerd door Gas.be over het bijstellen van de brander in het kader van de L/H-conversie

E-News 29: Juli 2020 (.pdf)

 • Verplichte bijscholing: vergeet niet om u in te schrijven
 • Energiepremie voor de EPB-periodieke controle
 • Opnieuw gratis informatiesessies over het bijstellen van de brander in het kader van de gasconversie L/H.

E-News 28: Mei 2020 (.pdf)

 • Covid-19 :Heropstart van de activiteiten

E-News 27: April 2020  (.pdf)

 • Covid-19: Heropstart van de activiteiten (.pdf)

E-News 26: Maart 2020 (.pdf)

 • Editie gewijd aan Covid-19

E-News 25: December 2019 (.pdf)

 • Een terugblik op de infoavond EPB-Verwarming van 10/12/2019 (.pdf)
 • Het versturen van alle attesten aan Leefmilieu Brussel vanaf 1 januari 2020
 • Infofiche eisen energiemeting
 • Infofiche onderhoud van de kanalen voor de afvoer van de verbrandingsgassen en, indien van toepassing, de toevoer van lucht
 • Praktijkopleidingen over de bijstelling van de brander in het kader van de gasconversie L/H door Gas.be

E-News 24: November 2019 (.pdf)

 • UITNODIGING - Infoavond 10/12/2019
 • EPB-reglementering voor verwarming

E-News 23: Juli 2019 (.pdf)

 • Het gebruik van de nieuwe modellen van attesten
 • De eis met betrekking tot de ventilatie van het lokaal waar een verwarmingsketel of warmwaterverwarmingstoestel zich bevindt
 • De EPB-periodieke controle na een interventie op het verbrandingsgedeelte

E-News 22: April 2019 (.pdf)

 • Het gebruik van de nieuwe modellen van attesten
 • De eis met betrekking tot de ventilatie van het lokaal waar een verwarmingsketel of warmwaterverwarmingstoestel zich bevindt
 • De EPB-periodieke controle na een interventie op het verbrandingsgedeelte

E-News 21: December 2018 (.pdf)

 • Het gebruik van de nieuwe modellen van attesten
 • De eis met betrekking tot de ventilatie van het lokaal waar een verwarmingsketel of warmwaterverwarmingstoestel zich bevindt
 • De EPB-periodieke controle na een interventie op het verbrandingsgedeelte

E-News 20: November 2018 (.pdf)

 • De infoavond van 18 oktober 2018
 • Waar vind ik informatie over de nieuwe EPB-reglementering voor verwarming?
 • Blijft mijn huidige erkenning geldig in het kader van de nieuwe reglementering?

E-News 19: September 2018 (.pdf)

 • UITNODIGING - Infoavond 18/10/2018
 • De EPB reglementering voor verwarming verandert in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

E-News 18: mei 2018 (.pdf)

 • Kwaliteit van de lucht: nieuwe verplichtingen voor stookinstallaties met een gemiddeld nominaal ingangsvermogen tussen 1 en 50 MW
 • De omschakeling van arm "L" gas naar rijk "H" gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

E-News 17: November 2017 (.pdf)

 • Verlenging van uw erkenning
 • 3 diensten kunnen beantwoorden antwoorden op uw vragen over de EPB verwarming reglementering 
 • Verzendtermijn voor een kopie van een attest aan Leefmilieu Brussel
 • Uw persoons- of adreswijzigingen melden

E-News 16: Februari 2017 (.pdf)

 • Helpdesk EPB Verwarming zet zijn opdracht verder in 2017
 • Einde van de overgangsperiode voor de verbrandingseisen van 
 • Verwarmingsketels in werking -
 • Continuïteit en stabiliteit in de premies in 2017
 • Leesbaarheid van de attesten

E-News 15: December 2016 (.pdf)

 • Prettige Feesten!

E-News 14: November 2016 (.pdf)

 • By-pass op een systeem van warmteterugwinning
 • Hoe het type brander herkennen: atmosferisch, premix of ventilator?
 • Bevestiging van de leidingen en thermische isolatie

E-News 13: Juli 2016 (.pdf)

 • Verbrandingscontrole met ticket van de meetresultaten
 • Website (nuttige links) vernieuwd
 • De eis met betrekking tot de thermische isolatie van een SWW
 • Circulatieleiding
 • Radiator toevoegen in een niet
 • Verwarmde ruimte i.p.v. verwarmingsleidingen isoleren: een goede oplossing?
 • Quickscan EPB Verwarming: een nuttige tool!

E-News 12: Maart 2016 (.pdf)

E-News 11: December 2015 (.pdf)

 • Energiepremies 2016: welke nieuwigheden? 
 • Vervanging van B-toestellen in slaapkamers, badkamers en WC’s 
 • Deel uw mening 
 • Prettige feestdagen 

E-News 10: Oktober 2015 (.pdf)

 • Verlenging van de erkenningen
 • 1600 erkende verwarmingsketeltechnici in het BHG
 • Infofiche over de thermische isolatie van het verwarmingssysteem

E-News 9: Juni 2015 (.pdf)

 • Nieuwe versies van de cursusmodules en tabbladen voor het logboek
 • Verklaring van conformiteit van een stookketel of een verwarmingssysteem
 • Dichtheid van het systeem voor de rookgasafvoer en luchtaanvoer
 • Eis betreffende de energieboekhouding

E-News 8: Februari 2015 (.pdf)

 • Helpdesk zet zijn opdracht verder in 2015 
 • ­Geanimeerde infosessie van de Helpdesk EPB­Verwarming  op 27/11/2014
 • ­Infofiche over de regeling
 • ­Verbrandingseisen – einde van de afwijkingen vanaf 01/01/2017
 • ­Tijdig en volledig insturen van attesten

E-News 7: Oktober 2014 (.pdf)

 • Telefonische enquête  
 • Save the date! 27/11/2014 
 • Begindatum 
 • Gecumuleerd vermogen van ketels 

E-News 6: Juni 2014 (.pdf)

 • Geldigheidsduur van de bekwaamheidsattesten herzien
 • Nazicht van de eis betreffende lokale regeling van de verwarmingslichamen in appartementsgebouwen
 • Meetpunt van stookketels

E-News 5: Februari 2014 (.pdf)

 • Helpdesk EPB Verwarming op Batibouw (20 en 21 februari)
 • Periodieke controle van ketels

E-News 4: November 2013 (.pdf)

 • Aandachtspunt bij de uitvoering van de periodieke controle en de 
 • Oplevering
 • Kwaliteitscontrole 
 • Gids "Efficiënt verwarmen" 
 • Moet je thermostaatkranen plaatsen op alle verwarmingselementen?
 • Meer dan 150 aanwezigen op de info
 • Avonden van de Helpdesk EPB Verwarming
 • Energy -labelling en Ecodesign van toestellen voor centrale 
 • Verwarming en de aanmaak van sanitair warm water

E-News 3: September 2013 (.pdf)

 • Uitnodiging infoavond 3/10/2013

E-News 2: Mei 2013 (.pdf)

 • Loopbruggen tussen de Gewesten
 • Premie "C1": Condenserende verwarmingsketel, heteluchtblazer en luchtverhitter op gas met modulerend vermogen
 • Periodieke controle van verwarmingsketels
 • Welke documenten moet u naar Leefmilieu Brussel sturen na een oplevering of een periodieke controle?
 • Diagnoseverslag type 1
 • Met welk ketelvermogen rekening houden in de reglementering? 

E-News 1: Februari 2013 (.pdf)

 • De Helpdesk EPB Verwarming
 • De omzendbrief EPB Verwarming
 • De kwaliteitscontrole EPB Verwarming
Datum van de update: 15/01/2021