U bent hier

EPB - Opleiding Adviseur (professionnels)

De opleiding "EPB-adviseur": de functie van EPB-adviseur vervullen, zoals omschreven door het Brussels Wetboek Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) .

Doelgroep:

architecten en burgerlijk-, industrieel- of bio-ingenieurs.

Doel:

de inhoud van de reglementering en de software beheersen (de certificering van de opleiding is nodig voor het behalen van erkenning van EPB-adviseur in het BHG)

Inhoud:

de opleiding reikt te instrumenten aan om de taak van EPB-adviseur uit te voeren zoals deze gedefinieerd is door het BWLKE.

Behandelde thema's:

  • EPB-reglementering voor werkzaamheden;
  • technieken om minder te verbruiken (winst/verlies, thermische isolatie, ventilatie, bescherming tegen oververhitting, warmteproductie, verlichting);
  • praktijk (software en EPB - formulieren).

Eén van de voorwaarden om de erkenning te verkrijgen is het bezitten van het attest dat een door Leefmilieu Brussel erkende opleiding tot ‘EPB-adviseur’ werd gevolgd.

Door Leefmilieu Brussel erkende opleiding(en) tot ‘EPB-adviseur’:

Praktische informatie:

Voor alle praktische informatie kan u zich wenden tot de opleidingsinstellingen die erkende opleidingen tot ‘EPB-adviseur” verstrekken.

Datum van de update: 22/03/2022