U bent hier

EPB - Opleiding Residentiële Certificateur (professionnels)

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kadert de certificateursopleiding binnen de regelgeving met betrekking tot de erkenning van de certificateurs.

Deze legt vast welke handelingen de certificateurs, moeten stellen. 

Leefmilieu Brussel moet de certificateurs erkennen en daarvoor moeten ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Toegang tot de erkenning :

Om de erkenning te krijgen van Leefmilieu Brussel als residentiële certificateur, moet de kandidaat :

  • houder zijn van een diploma architect, ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, industrieel ingenieur, gegradueerde in de bouwkunde of elk ander diploma van het hoger onderwijs ter bekrachtiging van een opleiding die de energetische aspecten van de gebouwen behandelt, dan wel het bewijs leveren van minstens twee jaar in een vakgebied dat de energetische aspecten van de gebouwen behandelt.
  • In het bezit zijn van het attest van slagen van het centraal examen.  Om zich te mogen inschrijven moet de kandidaat certificateur een initiële opleiding hebben gevolgd bij een instelling waarvan de opleiding door Leefmilieu Brussel erkend wordt.

Inschrijving  op het examen :

U kunt zich hier online inschrijven 

Lijst van de instellingen waarvan de opleiding residentiële certificateur momenteel door Leefmilieu Brussel erkend wordt:

Documenten voor de erkenning van de opleiding van residentiële certificateur

De nodige documenten voor de erkenning van de opleiding zijn beschikbaar op aanvraag via mail.

Praktische inlichtingen:

Alle praktische informatie kan men verkrijgen bij de instellingen die de erkende opleiding geven.

Datum van de update: 28/09/2020